نمایش 1–12 از 21 نتیجه

ضد یخ چگونه کار می کندضدیخ_خنک‌کننده

ضد‌ یخ مایعی است که نقطه انجماد آن بسیار کمتر از آب است و به سیستم خنک‌کننده خودرو اضافه میشود. این مخلوط توسط پمپ آب به اطراف موتور پمپ می شود.

فروش ضد یخ شل - Glycoshell
فروش ضد یخ شل – Glycoshell

با عبور از قسمت‌های داغ موتور، گرما را جذب کرده و مایع خنک‌کننده به رادیاتور منتقل می‌شود. سپس دمای مایع خنک‌کننده در رادیاتور توسط هوای سردی که هنگام حرکت خودرو از داخل رادیاتور عبور می‌کند، کاهش می یابد.

اگر ماشین در ترافیک گیر کند و دما افزایش یابد، یک فن قطع می‌شود. پس از عبور از رادیاتور، مایع خنک‌کننده – در دمای پایین‌تر – از طریق موتور که فرآیند دوباره شروع می‌شود، برگشت داده می‌شود.

اگر هوا خیلی سرد باشد، این خطر وجود دارد که مایع خنک‌کننده یخ بزند و از جریان آن در اطراف موتور جلوگیری کند و باعث انسداد و همچنین آسیب انبساط شود.

برای مبارزه با این، ضد‌یخ به مایع خنک‌کننده اضافه میشود. این یک ماده مبتنی بر الکل‌است که وقتی به آب اضافه میشود، نقطه انجماد آن را کاهش میدهد و همچنین نقطه جوش آن را افزایش میدهد.

اگر مایع خنک‌کننده شما حاوی غلظت مناسبی از ضد‌‌یخ باشد، موتور شما در برابر تقریباً هر آب و هوایی محافظت‌می‌شود.

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ توتال گلاسف کلاسیک

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ توتال گلاسف سوپرا

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ توتال کللف سوپرا

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ شل – Glycoshell

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران ویژه صنایع نظامی

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران نیرو

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران ایران خودرو

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران پارس خودرو

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران سایپا

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران زاگرس

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران زاگرس ll

دسته لوازم مصرفی دیزل ژنراتور

فروش ضد یخ بهران ماکسیما