نمایش 1–12 از 90 نتیجه

رگولاتور ولتاژ

رگولاتور (تنظیم کننده) ولتاژ قطعه ای‌است که ولتاژ های نوسانی در ورودی خود را به یک ولتاژ مشخص و پایدار در خروجی تبدیل‌می‌کند. تنظیم کننده های ولتاژ ممکن‌است مکانیکی، AC ،DC و الکترونیکی باشند.

کاربرد

اکثر مدارها به ولتاژ تغذیه ای نیازدارند که مستقل از مقدار جریان مصرفی باشد. حتی یک ولتاژ اضافی کوچک می تواند مخرب باشد و به همین دلیل است که باید از تنظیم کننده ها استفاده‌شود.

رگولاتورها در از بین بردن صدای وزوز در تقویت کننده‌های صوتی نیز کمک بسیاری می‌کنند.

در ژنراتورهای سیگنال یا اسیلاتور ها، فرکانس خروجی با ولتاژ تغذیه متفاوت خواهد بود و باید به خوبی تنظیم شود تا ثابت بماند.

انواع رگولاتور

سه کلاس یا نوع اصلی از رگولاتور ها وجود دارد: رگولاتورهای مثبت که مربوط به ولتاژ ورودی مثبت است،

رگولاتور های منفی که مربوط به ولتاژ ورودی منفی است و رگولاتورهای ولتاژ دوگانه که مربوط به تنظیم هر دو(ولتاژ منفی و مثبت)هستند، به عنوان مثال،

یک مدار op-amp. و در آخر، رگولاتورهای قابل تنظیمی که در آن هر یک از موارد بالا ممکن‌است وجود داشته‌باشد،

اما دارای یک دکمه کنترل برای تغییر ولتاژ خروجی در صورت تقاضااست.