سنسور مگنتیک پیکاپ رزوه 18 – فروش سنسور دور – MSP675

سنسور مگنتیک پیکاپ
سنسور مگنتیک پیکاپ