فروش موتور برق تکفاز 5.5 کیلووات کاما مدل KDE7000T

 موتور برق کاما مدل KDE7000T