خدمات ما

خدمات ما در شرکت ما صنعت انرژی

سنکرون دیزل ژنراتور

سنکرون کردن چیست:

 • اتصال دیزل ژنراتورها به طور موازی و  سنکرون دیزل ژنراتور ها ظرفیت انرژی ، کنترل در مدیریت بار ، سهولت در نگهداری و افزونگی (Redundancy) را افزایش می دهد.
 • این فرآیند شامل اتصال فیزیکی دو یا چند دیزل ژنراتور و سنکرون کردن خروجی های آنها است.
 • در سنکرون کردن  شکل موج یک دیزل ژنراتور با  شکل موج ولتاژ دیزل ژنراتور دیگر مطابقت پیدا کرده
 •  و سپس به هم متصل می شوند.
 • عواملی که در هنگام موازی و
 • سنکرون دیزل ژنراتور ها در نظر گرفته می شوند:
 • ظرفیت: سنکرون و موازی کردن بر اساس تقاضای بار.
 • هنگام افزایش تقاضا دیزل ژنراتور ها به ترتیب روشن شده و
 • با افزایش بار دیزل ژناتور روشن شده
 • با دیزل ژنراتورهای روشن  قبلی سنکرون می‌شود .
 • در صورت کاهش بار یک دیزل ژنراتور از مدار خارج می‌شود.

خدمات ما

پروژه های دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

سرویس، تعمیر و نگهداری انواع دیزل ژنراتور

منظور از سرویس، تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور ، بازدید ماهانه دیزل ژنراتور میباشد که توسط افراد متخصص انجام میشود. تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور به منظور آماده به کار نگهداشتن دیزل ژنراتور و جلو گیری از خرابی اساسی دیزل ژنراتور باید انجام گردد وگرنه ممکن است پس از مدتی کوتاه دیزل ژنراتور شما از کار بیافتد.

عمل سرویس و تعمیر و نگهداری ژنراتور را سرسری نگیرید

چراکه در امور سرویس و نگهداری ، بسیار دیده ایم

که مشکلی در دیزل ژنراتور بوجود آمده

از نظر افراد مهم نبوده ولی ما میدانستیم

که اگر دیزل ژنراتور فقط چند ساعت با آن خرابی کار میکرد

امکان داشت موتور آن بسوزد.

خدمات دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

چکاپ سيستم روغن كارى

پس از 150 الى 200 ساعت اوليه كاركرد ديزل ژنراتور ، روغن موتور و فيلتر روغن موتور را همزمان با هم عوض كنيد. در صورتى كه ديزل ژنراتور براى مصارف اضطرارى استفاده مى گردد، فاصله زمانى تعويض روغن نبايد از 12 ماه بيشتر شود.

هيچ نوع افزودنى به روغن هاى توليدى ولوو 3 vds اضافه نكنيد، اين امر نه تنها كمكى به بهبود عملكرد و نگهدارى موتورهاى ولوو پنتا نمى نمايد، بلكه احتمال صدمه زدن به آن و همچنین سایر دیزل ژنراتورها نيز وجود دارد.

تنها از روغن و روانكارهاى توصيه شده توسط شركت سازنده و شركت ماه صنعت انرژی  استفاده نماييد.

جهت انجام تعمیر و نگهداری همواره از دستوالعمل نگهداری و آیین نامه ایمنی دیزل ژنراتور پیروی کنید.

روغن موتور باید در حالی که موتور را در فواصل منظم خاموش می‌کنیم ، چک کرده و در صورت پایین بودن سطح آن ، روغنی با همان کیفیت و نام تجاری ، اضافه کنیم تا سطح روغن تا حد امکان نزدیک به علامت full روی گیج روغن بیاید.

اگر سطح روغن کمتر از حد مناسب باشد دمای آن بالا رفته و موتور جوش می آورد. (اینها نکاتی است که فقط افراد متخصص با تجربه و دانش بالا میدانند.)

چک لیست خنک کننده 

• سطح خنک کننده را در زمان های خاموش شدن

در فاصله زمانی مشخص، بررسی کنید. بعد از اینکه موتور خنک شد،

درب رادیاتور را بردارید

و در صورت لزوم آب رادیاتور را اضافه‌کنید تا سطح آن به حدود 1/5 سانتیمتر پایین تر از بالای رادیاتور برسد. موتورهای دیزلی سنگین نیاز به یک مخلوط آب سرد، ضد یخ و مواد افزودنی خنک‌کننده‌دارند.

• موانع بیرونی رادیاتور را بررسی کنید و با استفاده از یک برس نرم یا پارچه ای با احتياط تمام رنگ ها یا مواد خارجی را از بین ببرید تا از صدمه به پره های رادیاتور جلوگیری‌شود. اگر در دسترس باشد، برای تمیز کردن رادیاتور، از هوای فشرده کم فشار یا جریان آب در جهت مخالف جریان هوای طبیعی استفاده‌کنید.

• هنگام تعويض مايع خنك كننده موتور ديزل ژنراتور ، از همان نوع كه قبلاً توسط سازنده موتور پر شده‌است استفاده‌كنيد. تركيب انواع مختلف مايع خنك كننده باعث صدمه زدن به موتور می‌شود.
• تركيب 40 % ضد يخ و 60 % آب خالص، موتور را تا 25 درجه سانتيگراد از خطر يخ زدگى محافظت مى نمايد. تركيب بيش از 50 % ضد يخ با آب، موجب كاهش تأثير خنك سازى و بالا رفتن دماى موتور ديزل ژنراتور  مى‌گردد.
• ضد يخ و آب خالص را قبلاً در ظرف پلاستيكى جداگانه اى كاملاٌ با يكديگر مخلوط و سپس رادياتور ديزل ژنراتور  را با آن پركنيد.
• هنگام پر كردن رادياتور ديزل ژنراتور ، آن را به آرامى پر كنيد تا فرصت خارج شدن هوا از سيستم به آن داده‌شود.

تابلو برق 

ساخت ، مونتاژ ، نصب و راه اندازی انواع تابلو برق توسط تیم تخصصی ماه صنعت انرژی

تابلو ATS (چنج اوور)

پنل سنکرون

تابلو PLC

پوسته تابلو

تابلو برق - ماه صنعت انرژی

تابلو برق - ماه صنعت انرژی
تابلو برق - ماه صنعت انرژی
تابلو برق - ماه صنعت انرژی

خدمات دیزل ژنراتور 

دیاگ زدن – تعمیراستارت و پمپ انژکتور و ساخت اگزوز و رادیاتور

دیاگ زدن دیزل ژنراتور

تعمیر ECU

تعمیر استارت

ساخت رادیاتور

تعمیر پمپ انژکتور

دیاگ دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

تعمیرات قطعات دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی

تعمیر استارت دیزل ژنراتور - ماه صنعت انرژی تعمیر پمپ انژکتور - ماه صنعت انرژی تعمیر و ساخت رادیاتور - ماه صنعت انرژی

ارتینگ

صاعقه گیر

صاعقه می‌تواند

ضربه مستقیم به خانه شما واردنماید.

صاعقه می‌تواند

به خط انتقال برق که وارد خانه شما می‌شود، یا خط انتقال برق اصلی که از خانه شما فاصله دارد ضربه وارد کند. صاعقه می‌تواند به سیم‌کشی برق شاخه‌ای که در دیوارهای خانه وجود دارد، ضربه بزند. برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات و افراد، از برقگیر و صاعقه گیر در سیستم های الکتریکی استفاده‌می‌کنیم .

چاه ارت 

در این روش كه یك روش معمول برای اجرای ارت است، از کندن چاه استفاده‌می‌شود. برای انتخاب این روش نیازاست به نکاتی که در ادامه آورده‌شده‌است، توجه‌شود.

چاه ارت را باید در مکان هایی با پایین ترین سطح با امکان دسترسی به رطوبت، یا در نقاطي كه بیشتر در معرض رطوبت و آب قراردارند.

مانند زمین هاي چمن ، باغچه ها و فضاهاي سبز، حفرکرد.

عمق چاه با توجه به مقاومت مخصوص زمین مي تواند

از حداقل 5.1 متر تا 5.3 متر و قطر آن حدودا 70 سانتیمتر باشد.

رادکوبی

مش ارت با اتصال‌دادن  تعدادی میله ها از طریق رساناهای مس ساخته‌می‌شود.

مقاومت زمین را کاهش‌می‌دهد.

چنین نوع سیستم در محدود کردن پتانسیل زمین کمک می کند.

مش ارت بیشتر در مکانی قرارمی‌گیرد که جریان بزرگ خطا وجوددارد.

صاعقه گیر - ماه صنعت انرژی

چاه ارت - ماه صنعت انرژی

خدمات ما