القای متقابل نیروی محرکه الکتریکی

القای متقابل نیروی محرکه الکتریکی-ماه صنعت انرژی

القای متقابل[1]  نیروی محرکه الکتریکی

نیروی محرکه الکتریکی القا‌شده در یک سیم‌پیچ  به سبب تغییرات شار تولید‌شده بوسیله دیگر سیم‌­پیچ ها مرتبط با آن، القای متقابل نیروی محرکه الکتریکی نامیده‌می­شود.

بیایید با‌زدن یک مثال، با این پدیده آشنا‌شویم:

سیم‌پیچ A و B را فرض‌کنید.

سیم‌­پپچ B دارای N2 حلقه‌می‌­باشد

و نزدیک سیم ­پیچ A که دارای N1 حلقه‌است قرار‌دارد،همانطور که در شکل زیر نشان‌داده‌شده‌است:نیروی محرکه الکتریکی-ماه صنعت انرژی

وقتی کلید s در مدار بالا بسته‌باشد جریان I1  در سیم‌­پیچش جاری‌می‌­شود، و شار φ را تولید‌می‌­کند. اکثر این شار φ12 سیم­ پیچ B  را در برمی‌گیرد و اگر جریان سیم‌پیچ A با تغییر مقدار مقاومت متغیر R تغییرکند،شار مرتبط با سیم‌پیچ  B را تغییرمی‌دهد،و از این رو نیروی محرکه الکتریکی در سیم‌پیچ القامی‌شود و این نیروی محرکه الکتریکی القاشده،القای متقابل نیروی محرکه الکتریکی نامیده‌می‌شود.

جهت نیروی محرکه الکتریکی القاشده،به گونه‌ای‌است که با عاملی که آن را تولیدمی‌کند مخالف‌می­‌کند ،یعنی مخالف تغییر جریان در سیم‌پیچ اول‌است.این تأثیر مخالف ناشی از عامل تولید خود را قانون لنز[2]‌می‌نامند و یک گالوانومتر (G) برای اندازه‌گیری نیروی محرکه الکتریکی القا شده به سیم پیچ B وصل‌شده‌است. میزان تغییر جریان شار مرتبط با سیم پیچ B،بستگی به میزان تغییر جریان در سیم‌پیچ A دارد.

القای متقابل نیروی محرکه الکتریکی-ماه صنعت انرژی

میزان تغییر جریان در سیم‌پیچ A به طور مستقیم با بزرگی نیروی محرکه الکتریکی القای متقابل متناسب‌است.M به عنوان ثابت تناسب نامیده‌می‌شود و به عنوان اندوکتانس متقابل یا ضریب القای متقابل نیز خوانده‌می‌شود.

مقاله مرتبط:

ضریب کوپلینگ

[1] mutually induced
[2] Lenz’s Law

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *