مقاومت چاه ارت – اندازه‌گیری مقاومت – مقاومت زمین

مقاومت چاه ارت - ماه صنعت انرژی

اندازه‌گیری مقاومت چاه ارت

اندازه‌گیری مقاومت چاه ارت با روش افت پتانسیل انجام می‌شود. سطح مقاومت الكترود زمين سطحی از خاك است‌كه در آن گرادیان ولتاژ با يك ابزار تجاري اندازه‌گيري‌مي‌شود. در شکل زیر E الکترود زمین در خاک‌است ، و A یک الکترود زمین  کمکی‌است که به گونه‌ای قرار‌دارد که دو ناحیه مقاومتی با هم همپوشانی نداشته‌باشند. B دومین الکترود کمکی‌است که بین E و A قرار می‌گیرد.

 

جریان متناوب حالت پایدار از مسیر ارت از E به A عبور می‌کند و افت ولتاژ بین E و B اندازه گیری می‌شود.

فرمول - ماه صنعت انرژی

الکترود B به ترتیب از موقعیت های B1 و B2 منتقل‌می‌شود

تا ناحیه مقاومت با هم همپوشانی نداشته‌باشند. اگر مقادیر مقاومت تعیین شده در هر سه مورد تقریباً یکسان‌باشند

ویدئو تست ارت و دلیل لزوم کم بودن مقاومت سیستم ارت

، می‌توان میانگین سه قرائت را به عنوان مقاومت الکترود ارت  در نظر گرفت.

الکترود کمکی ارت  A باید در نقطهای دورتر از E کوبیده‌شود و آزمایش فوق تکرار‌شود تا این که سه گروه قرائت به دست‌آمده در توافق خوبی‌باشند. منبع جریان متناوب برای از بین بردن اثر الکترولیتی [1]استفاده‌می‌شود.

این آزمایش را می توان با جریان در فرکانس نامی با  ترانسفورماتور دو سیم پیچه و ، با استفاده از ولت متر و آمپر همانطور که در شکل بالا با استفاده از تستر ارت نشان داده شده است ، انجام داد.

تستر ارت نوع خاصی از میگر‌است که AC را از طریق ارت  و DC را از طریق ابزار اندازه‌گیری ارسال می‌کند. چهار ترمینال دارد. دو ترمینال که اتصال کوتاه شده‌اند تا یک نقطه مشترک با الکترود زمین تحت آزمایش وصل شده‌اند ایجاد‌کنند. دو ترمینال دیگر به ترتیب به الکترود کمکی A و B وصل شده‌اند. مقدار مقاومت زمین هنگامی که دسته آن با سرعت یکنواخت چرخانده می‌شود مستقیماً توسط ابزار مشخص‌می‌شود. مقاومت چاه ارت

electrolytic effect

مقالات مرتبط:

مقاومت ارت  الکترود زمین (مقاومت صفحه ارت یا مقاومت راد ارت)

قاومت خاک چیست – روش اندازه گیری مقاومت خاک

اجرای ارت – ارتینگ و چاه ارت

تفاوت بین باندیگ، گراندیگ و ارتینگ

لینک مقاله زبان اصلی:

Measurement of Earth Resistance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *