حفاظت توالی منفی در ژنراتور

حفاظت توالی منفی در ژنراتور

ادامه ی مطلب  حفاظت ژنراتور

بخش ۱۰-حفاظت توالی منفی در ژنراتور(Negative-Sequence Protection)

جریان‌های توالی منفی استاتور، که ناشی از عدم تعادل بار خطا‌است، موجب ایجاد جریانی با فرکانس دوبرابر در روتور می‌شود که در نهایت می‌تواند

باعث گرم شدن اجزای روترو شده و به آنها آسیب بزند . عدم تعادل‌های سری، مانند خطوط انتقال بدون ترانسپوز، موجب ایجاد مقداری جریان توالی منفی (I2) می‌شود. جدی‌ترین عدم تعادل‌های سری یک فاز باز‌است،

مانند باز بودن یک پل بریکر. ANSI C50.13-1977 یک تحمل دائمی جریان آنبالانسی I2 5 تا 10 درصد جریان نامی بسته به اندازه و طراحی ژنراتور تعیین می‌کند. این مقادیر می‌تواند با یک فاز باز در یک ژنراتور از این حدود خیلی فراتر برود. رله Basler BE1-11g، BE1-11f، یا BE1-46N در برابر این شرایط محافظت می‌کند، حفاظت زمان معکوس جریان توالی منفی در آنها  طوری  شکل داده‌شده‌است که بتواند با قابلیت تحمل زمان کوتاه ژنراتور در صورتی که یک خطای طولانی رخ دهد سازگار شود .این یک رخداد بعید‌است، زیرا دیگر رله‌های سنجش خطا تمایل دارند خطاها را سریعتر  حذف کنند، حتی اگر حفاظت اولیه نتواند انجام شود.

شکل 29 اتصال رله 46 را نشان می‌دهد. CT در هر دو طرف ژنراتور می تواند مورد‌استفاده قرار‌گیرد، زیرا رله برای رخداد‌های خارج از ژنراتور محافظت می‌کند. واحد زنگ بسلر BE1-46N اپراتور را در صورت  وجود شرایط خطرناک هشدار می‌دهد.

شکل 29. رله جریان توالی منفی (46) روتور را از اضافه گرمای ناشی از نامتعادلی سری یا خطاهای بیرونی با زمان طولانی محافظت می‌کند. رله ولتاژ توالی منفی(47) (کمتر استفاده می‌شود) همچنین پاسخ‌ها.

شکل‌29- رله جریان توالی منفی (46) روتور را از اضافه گرمای ناشی از نامتعادلی سری یا خطاهای بیرونی با زمان طولانی محافظت‌می‌کند. رله ولتاژ توالی منفی(47) (کمتر استفاده‌می‌شود) همچنین پاسخ‌ها.

شکل‌29- رله جریان توالی منفی (46) روتور را از اضافه گرمای ناشی از نامتعادلی سری یا خطاهای بیرونی با زمان طولانی محافظت‌می‌کند. رله ولتاژ توالی منفی(47) (کمتر استفاده‌می‌شود) همچنین پاسخ‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *