تست اسیدیته روغن عایق ترانسفورماتور

تست اسیدیته روغن عایق ترانسفورماتور - ماه صنعت انرژی

در این مقاله قصدداریم در مورد تست اسیدیته روغن عایق ترانسفورماتور صحبت‌کنیم.

فهرست مطالب

  • 1- علل اسیدی شدن روغن عایق
  • 2- تاثیر اسیدیته در روغن عایق
  • 3- نحوه اندازه گیری اسیدیته روغن

————————————————–

1- علل اسیدی شدن روغن عایق

روغن عایق بندی در ترانسفورماتور ممکن‌است گاهی اوقات با هوا در تماس باشد. علت آن ممکن‌است در هنگام باز شدن یا هرگونه خالی شدن یا به دلیل نشت در مخازن روغن یا در خطوط لوله مرتبط‌باشد،و به همین دلیل ارتباط با هوا واکنش اکسیداسیون در روغن ترانسفورماتور صورت‌می‌گیرد، که به دلیل دمای بالا و حضور کاتالیزورهایی مانند آهن ، مس و ترکیبات فلزی حل‌شده در روغن ترانسفورماتور تسریع‌می‌شود.

————————————————–

2- تأثیر اسیدیته در روغن عایق

افزایش اسیدیته روغن باعث کاهش مقاومت روغن‌می‌شود. همچنین ضریب از بین رفتگی عایق را افزایش‌می‌دهد. اکسیداسیون بیش از حد slug formation را تسریع‌می‌کند. همچنین ممکن‌است باعث خراب شدن غیر طبیعی کاغذ مورد استفاده برای عایق کاری در سیم پیچ ترانسفورماتورشود.

dissipation factor : در روغن عایق این ضریب برابراست با زاویه تانژانت دلتای که از بین رفتگی خاصیت عایقی روغن را نشان‌می‌دهد. این تست معمولا برای بررسی کیفیت و نگهداری عایق ترانسفورتاتور انجام‌می‌شود.

————————————————–

3- نحوه اندازه گیری اسیدیته روغن

میزان اسیدیته روغن عایق به طور کلی با مقدار لازم در میلی گرم KOH تا اسیدیته یک مقدار خاص گرم روغن خنثی شود اندازه گیری‌می‌شود.

اسیدیته روغن عایق 0.3 میلی گرم KOH در گرم‌است به این معنی که 0.3 میلی گرم KOH برای خنثی کردن 1 گرم آن در روغن عایق مورد‌نیازاست.

اصول تست اسیدیته روغن عایق

هنگامی که مقدار مشخصی قلیایی به مقدار مشخصی از روغن اضافه‌شود ، روغن بسته به مقدار اسید موجود در نمونه یا تبدیل به اسیدی ، یا خنثی یا قلیایی‌می‌شود.

اگر مقدار ثابت قلیای اضافه‌شده دقیقاً همان مقدار قلیایی مورد نیاز برای خنثی کردن اسیدهای موجود در نمونه روغن‌باشد ،روغن دارای pH 7 خواهدبود.

در صورتی که مقدار ثابت قلیای اضافه‌شده بیش از مقدار لازم برای خنثی کردن کل‌باشد،نمونه روغن ، روغن قلیایی‌می‌شود و بسته به مقدار اسید موجود در روغن ، مقدار pH از 8 تا 14 خواهدشد.

اگر مقدار ثابت قلیای اضافه شده کمتر از مقدار لازم برای خنثی کردن کل اسید موجود در نمونه روغن‌باشد ،روغن اسیدی می‌شود و بسته به مقدار اسید موجود در روغن ، مقدار اسیدی از 0 تا 6 خواهدداشت. شاخص جهانی یک محلول شیمیایی‌است که برای مقادیر pH مختلف روغن ، رنگ های متفاوتی‌می‌دهد. بنابراین ، ما می‌توانیم بطور بصری مقدار pH نمونه را تعیین‌کنیم از این رو با مشاهده رنگ‌های آن ، ماهیت اسیدی روغن را مشاهده‌می‌کنیم.

روش تست اسیدیته برای روغن عایق 

  • 1- برای همین ابتدا باید دقیقاً 1 گرم روغن عایق را از ترانس بگیریم. ما به طور معمول این کار را با گرفتن 1.1 میلی لیتر روغن انجام‌می‌دهیم تا با استفاده از سرنگ حجمی ارائه شده آزمایش‌شود. در واقع ، 1/1 میلی لیتر روغن به عنوان 1 گرم روغن گرفته‌می‌شود.
  • 2- قبل از آزمایش باید اسید حل‌شده را در روغن استخراج کنیم. این کار را با اضافه‌کردن دقیقا 1 میلی لیتر از محلول اصلاح شده (الکل اتیل) در نمونه آزمایش انجام‌می‌دهیم. این امر به این دلیل است که اسید تولید شده در روغن در الکل بسیار حلال‌شونده است.
  • 3- بعد از تکان دادن نمونه تست ، 1 میلی لیتر کربنات سدیم در نمونه اضافه‌می‌کنیم. کربنات سدیم مناسب ترین ماده قلیایی برای این منظوراست زیرا در هنگام استفاده با جو در تماس با او ویژگی های آن را تغییرنمی‌دهد.
  • 4- در آخر پس از دوباره تکان‌دادن مخلوط نمونه، باید 5 قطره از نشانگر کلی را در نمونه اضافه‌کنیم.
  • 5- رنگ روغن نمونه پس از مخلوط کردن محلول اصلاح‌شده، کربنات سدیم و شاخص کلی، مقدار اسیدیته نمونه روغن را در میلی گرم KOH / g به شرح زیر توصیف می‌کند

————————————————–

[1] dissipation factor

مقالات مرتبط:

نمونه گیری روغن از تجهیزات الکتریکی غوطه ور در روغن

نگه داری ترانسفورماتور

راه اندازی ترانس برق (پیش راه اندازی و تست های قبل از راه اندازی)

10 دستورالعمل کلی برای نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

نصب ترانسفورماتور قدرت ( نصب و راه اندازی ترانس )

مقاله زبان اصلی:

Acidity Test of Transformer Insulating Oil

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *