تعمیر و نگهداری کلید های قدرت

تعمیر و نگهداری کلید های قدرت - ماه صنعت انرژی

تعمیر و نگهداری کلید های قدرت (کلید روغنی، خلا ، SF6، هوای فشرده)

برای تعمیر و نگهداری کلید های قدرت ، ابتدا باید آن را خاموش کرده و سپس باید‌از دو طرف به وسیله باز کردن کلید‌های ایزوله‌کننده دو طرف ایزوله شود و  از هر دو طرف جدا شود. کلید قدرت یا همان مدارشکن باید‌صورت سالانه به صورت محلی و از راه دور کار کند و عملکرد داشته‌باشد.کلید قدرت باید‌به صورت الکتریکی به صورت محلی و از راه دور و سپس به صورت مکانیکی به صورت محلی کار کند.

تابلو های فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی (LV,MV,HV switchgear)

کلید هوایی – ساختار – کاربرد و نحوه ی عملکرد کلید هوایی

 

تعمیر و نگهداری کلید های قدرت روغنی Bulk Oil Circuit Breaker

اگر میزان سوختگی ناچیز‌است، مهره  های سوختگی را برداشته و سطح آن را صاف کنید. اما اگر شدید باشد، نوک و حلقه قوس را با مجموعه جدید جایگزین کنید. قبل از سفت شدن نهایی باید‌نوک‌ها را چند بار شل و سفت نمود.

علاوه بر آن باید‌محفظه خاموش‌کننده را نیز بررسی نمود که باید از واحد مدارشکن جدا‌شود و پس از شستن محفظه با عایق کاری روغن به صورت وارونه نگه داشته‌شود. اگر وضعیت هر قسمت حاکی از سوختگی شدید باشد، باید‌محفظه را برچیده و قطعات سوخته / آسیب دیده را جایگزین نمود.

نکته بعدی تمیز کردن و روانکاری کلید قدرت است طوریکه زنگ زدگی و گرد و خاک را باید از سطح جعبه فلزی دستگاه با استفاده‌از پارچه‌های نخی بدون کرک خارج نمود. دستگاه شامل چرخ دنده‌ای‌است که باید‌توسط گریس درجه بالا روغن کاری شود. اما باید‌به خاطر داشت که کلاچ اصطکاک نیز باید‌روغن کاری‌شود. در حالت کلید با حداقل روغن[1]  MOCB، عایق باید تمیز شود و در صورت وجود رسوب کربن، باید‌توسط تریکلرو اتیلن یا استون برداشته‌شود.

پین های قفل میله های اتصال باید‌هر شش ماه بررسی شود. اتصالات اساسی ترمینال الکتریکی در مدار کلید باید پس از برداشتن پوشش اکسید (در صورت وجود) بطور صحیح محکم‌شود که این مورد نیز باید‌هر شش ماه انجام گیرد. تنظیم صحیح سوئیچ کمکی با اطمینان از کنتاکت‌های NO NC  در شرایط روشن و خاموش مدارشکن باید هر شش ماه بررسی شود و علاوه بر آن باید‌کنتاکت‌های سوئیچ کمکی به کمک برسهای سفت تمیز شوند.

کلید روغنی - ماه صنعت انرژی
کلید روغنی

 

کلید روغنی - ماه صنعت انرژی
کلید روغنی – ماه صنعت انرژی

 

نگهداری کلید‌های قدرت با حداقل روغن(Minimum Oil Circuit Breaker)

در حالت  MOCB، مدارشکن باید‌ماهانه از لحاظ نشت و سطح روغن بررسی‌شود.  در صورت یافتن نشت روغن، برطرف گردد و در صورت پایین بودن سطح روغن، آن را تا حد مطلوب بالا ببرید.

بازرسی ظاهری مدار شکن و مکانیسم عملکرد آن و همچنین کیفیت رنگ آمیزی و واشر درب کیوسک دستگاه باید در صورت وجود هرگونه آسیب دیدگی، هر سه ماهه انجام‌شود. در صورت یافتن نشتی، قابلمه روغن در دستگاه عامل باید‌به صورت سه ماهه بررسی‌شود و حلقه‌های معیوب و آسیب دیده جایگزین گردند. همچنین توصیه می شود که از سیکل کاری عملکرد مدارشکن از جمله بازبست سالانه اطمینان حاصل‌شود.

کلید قدرت حداقل روغن ۲ - ماه صنعت انرژی
کلید قدرت حداقل روغن ۲
کلید قدرت حداقل روغن - ماه صنعت انرژی
کلید قدرت حداقل روغن

نگهداری کلید هوا فشرده

(Air Blast Circuit Breaker)

برای کلید‌های هوای فشرده[2]، مراقبت‌های ویژه‌ای باید‌انجام گیرد که علاوه بر دستورالعمل‌های عمومی برای نگهداری دستگاه نیز باید انجام شود. در واقع برای دستگاه‌های در حال کار برخی  از ویژگی‌ها، فرآیندهای نگهداری و برنامه زمانبندی برای کلیه مدارشکن روغنی، مدارشکن هوایی، مدارشکن SF6 و مدار شکن خلاء یکسان هستند.

در کلید هوایی ، نشت هوا باید در صورت نیاز بررسی‌شود. اگر نشتی یافت شد، مرتفع گردد. نشت روغن خازنهای درجه‌بندی باید‌به صورت ماهیانه بررسی‌شود. در صورت یافتن نشتی، مرتفع گردد.

سالانه، نقطه شبنم[3] هوای در حال کار در خروجی دستگاه خشک کن هوا باید‌با کمک دستگاه اندازه‌گیری نقطه شبنم یا رطوبت‌سنج[4] اندازه‌گیری‌شود.

نگهداری کلید هوا فشرده

کلیدهای قدرت - ماه صنعت انرژی

نگهداری کلید SF6

همانطور که قبلاً برای دستگاه‌ها و  برخی از ویژگی‌های دیگر بیان شد، فرآیندهای نگهداری و برنامه زمانبندی برای کلیه مدار شکن روغنی، هوایی،SF6  و مدارشکن خلاء یکسان هستند. اما علاوه بر آن برخی مراقبت‌های اضافی باید‌در مورد SF6 لحاظ گردد.

در صورت هشدار ناخواسته فشار پایین گاز SF6 ، مدارشکن SF6 را بابید از لحاظ نشت گاز بررسی نمود. این کار با آشکارساز نشتی گاز انجام‌می‌شود. اگر مدارشکن با خازن‌های پله‌ای فراهم شده‌باشد، باید‌نشتی روغن را به صورت ماهیانه بررسی نمود و در صورت یافتن نشت، آن را برطرف کرد. نقطه شبنم SF6 را باید‌به کمک دستگاه اندازه‌گیری نقطه شبنم یا رطوبت‌سنج در فاصله هر 3 تا 4 سال بررسی کرد.

خواص گاز SF6 در کلید‌های قدرت پست‌های GIS

کلید sf6
کلید sf6

نگهداری کلید خلا

در حالت کلید‌های خلاء، هیچ چیز خاصی وجود ندارد و تمام مراحل و برنامه‌ها مانند سایر مدارشکن‌هاست.

کلید خلا - ماه صنعت انرژی
کلید خلا

       

کلید خلا 2 - ماه صنعت انرژی
کلید خلا 2 – ماه صنعت انرژی

[1] minimum oil circuit breaker

[2] Air Blast Circuit Breaker

[3] Dew point

[4] Hygro Meter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *