تفاوت‌بین رله و کلید (قطع‌کننده مدار)

تفاوت‌بین رله و کلید - ماه صنعت انرژی

تفاوت‌های اصلی بین رله‌ها و کلید (قطع‌کننده مدار)

تفاوت‌بین رله و کلید

رله در واقع یک کلید است‌که به عنوان وسیله تشخیص و کنترل مورد‌استفاده قرار‌می‌گیرد و کنتاکت‌‌ها را بصورت الکترونیکی یا الکترومکانیکی باز و بسته‌می‌کند. از رله همچنین به عنوان وسیله حفاظتی استفاده‌می‌شود که سیگنال خطا را تشخیص و به مدار شکن ارسال‌می‌کند تا به تصمیم‌گیری در مورد قطع یا وصل مدار بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط رله بپردازد. سیم‌پیچ برقدار همانند قسمت متحرک (که آرمیچر نیز نامیده می‌شود) به رله متصل می‌شود، در حالی که سیم پیچ استاتیک میدان الکترومغناطیسی مورد نیاز برای آرمیچر را برای باز یا بستن کنتاکت‌ها و به منظور حفاطت مدار تولید‌می‌کند.

کلید (قطع‌کننده مدار) وسیله‌ای برای کنترل و حفاظت است که مدار را به صورت دستی یا خودکار در شریط نرمال و یا وقوع خطاهایی از قبیل اتصال کوتاه یا اضافه جریان و غیره قطع و وصل‌می‌کند. در داخل کلید (قطع‌کننده مدار)، رله خطا یا میزان مشخصی از جریان را حس کرده و سیگنال را به کلید الکترومکانیکی که کنتاکت‌ها را باز‌می‌کند، ارسال و از مدار در حالتی که جریان بیش از حد از قبیل اضافه بار و اتصال کوتاه عبور‌می‌کند حفاظت‌می‌کند.

ممکن‌است در یک کلید (قطع‌کننده مدار)، رله وجود داشته‌باشد اما رله نمی‌تواند کلید (قطع‌کننده مدار) باشد.

مقاله مرتبط : تفاوت‌های اصلی بین فیوز و کلید قطع (مدار شکن )

تفاوت‌بین رله و کلید (قطع‌کننده مدار)

مشخصات

کلید قدرت

                   رله

 


ساخت

کلید قدرت ترکیبی از کلید الکترومکانیکی داخلی و مکانیسم رله است که در صورت اتصال کوتاه یا اضافه بار مدار را قطع می‌کند.

بوبین داخل رله باعث ایجاد میدان الکترومغناطیسی می‌شود در حالی که سیملوله(سلونوید) به عنوان بخش متحرک  که آرمیچر نامیده‌می‌شود،  زمانیکه بوبین برقدار می‌شود، کنتاکت‌ها را باز و بسته می‌کند.


عملکرد

کلید قدرت تنها منجر به قطع مدار می شود. اشکارسازی خطا توسط رله داخل مدارشکن انجام می‌گیرد.

رله یک وسیله کلیدزنی است که کنتاکت‌ ها را به صورت الکترونیکی یا الکترومکانیکی باز و بسته می‌کند.

اصول کار

کلید قدرت هنگام دریافت سیگنال خطایی که توسط یک رله در داخل CB حس می شود، به طور خودکار مدار متصل را قطع می‌کند

رله به عنوان وسیله کلیدزنی و تشخیص عمل می کند و سیگنال خطای رخ داده بر روی سیستم قدرت را به مدارشکن می‌فرستد.


عملکرد

کلید قدرت در مواقع لزوم کنتاکت‌های مدار را قطع و وصل‌می‌کند.

رله فقط سیگنال خطا را تشخیص می دهد و آن را به مدارشکن می‌فرستند.


انواع

MCB
(کلید قدرت مینیاتوری), ACB (کلید هوایی VCB( (خلا SF6(

SPST, SPDT, DPST, DPDT, EMR, SSRالکترومکانیکی, REED و رله هیبرید


انواع دستگاه

کلید قدرت یک وسیله کلیدزنی است‌که به عنوان قطع‌کننده یا جداکننده مدار استفاده‌می‌شود.

رله یک وسیله تشخیص و کنترلی‌است که در واقع لزوم ب صورت یک کلید عمل‌می‌کند.

 

سطح ولتاژ

کلید قدرت در سطح پایین ولتاژ و همچنین توان و ولتاژ بالا عمل‌می‌کند و به صورت خودکار در دستگاه‌های بار عمل‌می‌کند.

رله در مواقع لزوم با سیگنال ورودی که دارای ولتاژ و توان پایین‌است وعایق بندی آن نیز مطمئن‌است، کار می‌کند.


کنترل مدار

از کلید قدرت همانند کلید برای کنترل یکی از مدا‌ها استفاده‌می‌شود.

از رله برای انتخاب یا کنترل یکی از چندین مدار استفاده‌می‌شود.

استفاده به عنوان تقویت کننده

از کلید قدرت نمی‌توان به عنوان تقویت‌کننده استفاده‌کرد. به عبارت دیگر. فقط سیگنال را از رله دریافت و بر اساس آن تصمیم گیری‌می‌کند.

رله به عنوان یک تقویت‌کننده عمل می‌کند. به عبارت دیگر یک سیگنال را به سیگنالهای دیگری تبدیل‌می‌کند. به عنوان مثال یک سیگنال ولتاژ پایین را به یک سیگنال ولتاژ بالا تبدیل کنید یا برعکس.

کاربردها

از;کلید قدرت در موارد زیر استفاده‌می‌شود.

تجهیزات با جریان بالا و پایین

سیم‌کشی الکتریکی منازل

تجهیزات صنعتی

ماشین‌های الکتریکی

نیروگاه‌ها و سیستم‌های تقسیم‌کننده برق (GND)

از رله‌ها در موارد زیر استفاده‌می‌شود:

جدانمودن یک مدار فشار ضعیف از مدار فشارقوی

کنترل چندین مدار

ریزپردازنده ها برای کنترل یک بار الکتریکی سنگین

چنج اور[1] خودکار

رله‌های اضافه بار برای حفاظت موتور

 • مشخصات مختلف رله و کلید (قطع‌کننده مدار)

  • رله می‌تواند جهت دار و غیر جهت‌دار باشد، در حالی که مدار شکن فقط غیرجهت‌دار‌است.
  • رله فقط در صورت وجود خطا، سیگنال‌هایی را برای کلید (قطع‌کننده مدار) فراهم‌می‌کند در حالی که کلید (قطع‌کننده مدار) به عنوان یک دستگاه قطع‌کننده یا وصل کننده خودکار مدار و بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سیگنال‌های رله عمل‌می‌کند.
  • رلهها فقط خطا را حس و به کلید (قطع‌کننده مدار) اطلاع می‌دهد، یعنی کنتاکت‌ها را قطع نمی‌کند. کلید (قطع‌کننده مدار) هم قابلیت وصل و هم قطع مدار را به صورت خودکار، دستی و یا کنترل از راه دور دارد.
  • رله کلیدی است که به عنوان یک وسیله تشخیص عمل‌می‌کند، در حالی که از کلید (قطع‌کننده مدار) برای قطع و جدا کردن مدار استفاده می‌شود.
  • در صورت وجود سیگنال‌های گسسته می‌توان از رله به عنوان تقویت‌کننده استفاده کرد، یعنی یک سیگنال را به چندین سیگنال تبدیل می‌کند و یک سیگنال فشارضعیف را به صورت یک سیگنال فشارقوی تقویت می‌کند و برعکس. از مدار شکن نمی‌توان به عنوان تقویت کننده استفاده نمود.
  • رله با سیگنال‌های ورودی با توان و ولتاژ کم کار می‌کند، در حالی که از مدار شکن می‌توان برای مدارهای با توان پایین و توان بالا استفاده کرد زیرا عملکرد آن بر روی دستگاه‌های بار خودکار‌است.
  • رله‌ها تجهیزات کنترلی هستند، در حالی که مدار شکن‌ها تجهیزات کلیدزنی هستند.
  • رله می‌تواند سیگنال‌ها را بین دو مدار الکتریکی مختلف منحرف کند، در حالی که کلید (قطع کننده مدار) تنها می‌تواند جریان را در مدار متوقف و یا برقرار نماید.
  • رله قادر نیست از آرک جلوگیری کند. ممکن‌است مکانیسمی برای تشخیص شکل‌گیری آرک و جلوگیری از وقوع آن وجود داشته‌باشد.

مقالات مرتبط:

رله SSR حالت جامد

MCB ( کلید مینیاتوری) – ساختار، عملکرد، انواع و کاربردها

مقاله زبان اصلی:

https://www.electricaltechnology.org/2019/08/difference-between-relay-circuit-breaker.html

تفاوت‌بین رله و کلید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *