توالی فاز

توالی فاز - ماه صنعت انرژی

توالی فاز

در یک سیستم سه فاز ، ترتیبی که ولتاژ ها به حداکثر مقدار مثبت خود می‌رسند ، توالی فاز نامیده‌ می‌شوند. در سیستم سه فاز ولتاژ یا EMF با یک اندازه وجود‌ دارد ، اما فرکانس با زاویه 120 درجه الکتریکی جابجا می‌شود.

با استفاده از مثال ، اگر فازی هر سیم‌پیچ به عنوان R ، Y ، B نامگذاری شود ، ترتیب تواالی فازی مثبت RYB ، YBR ، BRY  شناخته‌می‌شود، همچنین آن توالی ساعت گرد نامیده‌می‌شود.

و به همین ترتیب توالی فازی منفی به ترتیب RBY ، BYR ، YRB  شناخته‌ می‌شوند، که به آن توالی پاد ساعتگرد هم می‌گویند.

توالی فاز - ماه صنعت انرژی

 به دلایل زیر ضروری‌است:

  1. موازی کردن ترانسفورماتور 3فاز یا ژنراتور ۳فاز فقط در صورت دانستن توالی آن امکان پذیر‌ است.
  2. جهت چرخش موتور القایی سه فاز به تواالی فازی برق سه فاز بستگی دارد. و به این ترتیب جهت معکوس کردن جهت چرخش آن ، باید توالی  ورودی آن را تغییر داد.

 

لینک های مرتبط

امپدانس توالی صفر مثبت منفی/  محاسبات خطای الکتریکی

جریان توالی منفی چیست و چگونه کار مولد(ژنراتور) را تحت تاثیر قرار می دهد.

سیم پیچ ثالثیه یا سوم ترانسفورماتور [1]| ترانسفورماتور سه سیم پیچ.

عملکرد موازی آلترناتور (ژنراتور AC).

مزایای سیستم سه فاز نسبت به سیستم تک فاز

لینک زبان اصلی مقاله:

Phase Sequence

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *