حفاظت  خارج از مرحله در ژنراتور (Out-of-Step Protection)

حفاظت  خارج از مرحله در ژنراتور - ماه صنعت انرژی

ادامه‌ی مطلب حفاظت ژنراتور حفاظت ژنراتور

بخش ۱۱: حفاظت  خارج از مرحله در ژنراتور (Out-of-Step Protection)

خارج از مرحله یا لغزش قطبی، از دست دادن سنکرون یک ژنراتور نسبت به سیستم است. به طور معمول، این وضعیت بوسیله یک خطای سه فاز خارجی و که به آهستگی از بین می‌رود ایجاد می‌شود

که باعث می‌شود دستگاه  سرعت گرفته لغزش قطبی اتفاق بیفتد. تحت این شرایط جریان زیاد و نیروهای مکانیکی در سیم‌پیچ های ژنراتور و مقدار بالای گشتاور گذرا در شفت ایجاد‌می‌شود. حفاظت خارج از مرحله (78OOS) با استفاده از تکنیک‌های امپدانس این شرایط را شناسایی می‌کند.

رله یک نوسان امپدانس ظاهری می‌بیند که امپدانس از از منطقه 1 به منطقه 2 (شکل 30) حرکت می کند. امپدانس متحرک به عنوان یک امپدانس نوسان‌کننده شناخته‌می‌شود تا یک خطا بنابراین رله های تشخیص خطا ممکن‌است مسدود شوند. زمان مورد نیاز برای عبور امپدانس بار از منطقه 1 به منطقه 2 مورد‌استفاده قرار‌می‌گیرد تا رله تصمیم بگیرد  که آیا شرایط خارج از مرحله وجود دراد یا نه

در صورتی که مرکز الکتریکی نوسان از ناحیه ولتاژ بالای ترمینال ترانسفورماتورهای افزاینده به سمت ژنراتور حرکت کنند حفاظت خارج از مرحله (78) باید در هر ژنراتور فراهم شود.

استفاده از یک طرح تک کور کننده می تواند در BE1-11g اجرا شود تا احتمال بروز تریپ در نوسانات قابل برگشت را کم کند.

نیاز به حفاظت 78OOS  باید توسط یک مطالعه پایداری سیستم تعیین شود که معمولا توسط شبکه‌ای که ژنراتور به آن متصل‌است، انجام‌می‌شود. موافقت نامه های اتصال به برق و توافقنامه‌های نیروگاه برق ممکن‌است بر نیاز به این حفاظت تاثیر بگذارد.

شکل‌30. حفاظت خارج از مرحله (78OOS)

شکل‌30- حفاظت خارج از مرحله (78OOS)
شکل‌30- حفاظت خارج از مرحله (78OOS)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *