عملکرد موازی ژنراتورهای AC – ژنراتورهای استمفورد

عملکرد موازی ژنراتورهای AC ماه صنعت انرژی

دستورالعمل عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 6

عملکرد موازی ژنراتورهای AC

بخش 6

عملکرد موازی ژنراتورهای AC

حیاتی است که تمامی تجهیزات تست به صورت متناوب از نظر ایمنی بررسی شوند و تمامی کابلهای اتصال، پراب­ها یا سوکتها چک شوند تا از مناسب بودن آنها برای سطوح ولتاژ مورد تست اطمینان حاصل گردد.

هیچگاه اقدام به تست ژنراتور «برق دار» نکنید مگر اینکه شخص صلاحیت دار دیگری حاضر باشد که بتواند در شرایط اضطراری تغذیه برق را یا موتور را خاموش کند.

هیچگاه اتصالات «برق دار» را بی حفاظ نگذارید مگر اینکه در اطراف خود منطقه کاری امن ایجاد کرده باشید. مطمئن شوید که تمامی افراد حاضر در محل به طور کامل از کاری که انجام می­دهید آگاه باشند.

معرفی و تئوری

این بخش به تشریح دلایل موازی سازی می­پردازد. روش اجرایی، رویکردهای تنظیماتی و مشکلاتی که ممکن‌است به وجود بیایند همگی ذیل این بخش آمده‌اند.

ممکن است به دلایل زیر نیاز به عملیات موازی باشد:

 1. جهت افزایش ظرفیت یک سیستم موجود.
 2. سایز و وزن می­تواند مانع استفاده از یک واحد بزرگ شود.
 3. امکان عدم قطعی تغذیه هنگام نیاز به سرویس.

به منظور موازی سازی موفقیت آمیز ژنراتورهای AC، شرایط پایه خاصی باید‌تامین گردند. این شرایط عبارتند از:

 1. 1- تمامی سیستمها‌باید ولتاژ یکسانی داشته‌باشند.
 2. 2- تمامی سیستمها‌باید چرخش فاز یکسانی داشته‌باشند.
 3. 3- تمامی سیستمها‌باید فرکانس یکسانی داشته‌باشند.
 4. 4- تمامی سیستمها‌باید رابطه زاویه ای فازی یکسانی داشته‌باشند.
 5. 5- سیستمها‌باید به نسبت نرخهای خود اشتراک بار داشته‌باشند.

اندازه گیری و حفاظت

یک مقدار حداقلی از ابزار دقیق نیاز‌است تا از مانیتورینگ رضایت بخش اطلاعات فوق، اطمینان حاصل گردد. این ابزارها شامل آمپرمتر، واتمتر و یک رله توان معکوس می­باشند. هیچ ولتمتری به هر سیستم اختصاص داده نشده‌است چرا که ترجیحا از یک ولتمتر در توزیع یا تابلو سنکرون با یک کلید سلکتور برای هر سیستم استفاده‌می­گردد. اینکار احتمال هرگونه خطای اندازه گیری را از بین می­برد.

نیاز به یک رله توان معکوس در هنگام خاموش شدن هر موتور ضروری‌است تا مانیتورینگ دستگاه معیوب در هنگام فشار روغن پایین یا دما و غیره با اضافه بار متعاقب آن به سایر سیستمها یا جلوگیری از آسیب دیدن موتور، میسر گردد.

تنها به یک فرکانس متر با امکان سوئیچ به باسبار یا سیستم وارد شونده مورد نیاز‌است.

سنکرون کردن

به یک سنکروسکوپ و چراغها جهت تشخیص جابجایی فاز زاویه ای مورد نیاز‌است. در صورت استفاده از چراغها، سه نوع اتصال وجود دارد و در موازی سازی با چراغهای دیم (نور کم)، باید بین فازهای یکسان یا بین خطوط یکسان (تکفاز) بسته شوند مثلا UU، VV یا L1-L1. و اینکه در موازی سازی با چراغهای برایت (نور زیاد)، باید آنها را در فازهای غیر یکسان مانند U-V و غیره متصل کرد.

در صورت استفاده از یک سیستم سه لامپ با اتصال لامپها بین U-W، V-V و W-U، لامپها می­چرخند و این نشانگر ماشین با سرعت بالا می­باشد. سنکرون سازی به وسیله دو چراغ پرنور و یک چراغ کم نور اتفاق می­افتد و از برخی جهات، این نوع اتصال نشانه بصری نزدیک تری از سنکرون سازی خواهد داد. در نظر داشته باشید که لامپها باید حداقل 2 برابر ولتاژ ماشین، ظرفیت داشته باشند در غیر این صورت نیاز به بستن دو یه سه لامپ به صورت سری‌است. یک روش بهتر، استفاده از یک مقاومت سری با هر لامپ‌است.

دیاگرام های زیر نشان دهنده این اتصالات هستند.عملکرد موازی ژنراتورهای AC - ماه صنعت انرژی

نکته: در صورت اتصال یکپارچه نول، تنها نیاز به یک سری لامپ/مقاومت‌است؛ چراکه مسیر برگشت از طریق لینک نول می­باشد. البته این شکل تنها در اتصال لامپهای دیم یا لامپ‌های برایت اعمال می­شود و نه در اتصال سه لامپی. تاسیسات مدرن ترجیح می­دهند تا از ابزارآلات جدید (چک، سینک) یا تمام اتوماتیک استفاده‌کنند که تنها در صورت درست بودن شرایط اجازه بستن بریکر را می­دهد.

تقسیم بار

یک جنبه مهم از عملیات موازی سازی، تقسیم بار‌است. بارکلی شامل یک کیلووات (p.f.1) یا جزء فعال و یک kVAR یا جزء راکتیو (p.f.0) باید‌توسط سیستمها با توجه به نرخ های نرمال آنها، به اشتراک گذارده‌شوند.

جزء kW به وسیله سیستم گاورنر موتور (سرعت) تنظیم می­گردد و نیاز به کنترل سرعت نسبتا مناسب موتور (محرک اولیه) دارد. توصیه‌می­شود که از یک گاورنر رنج محدود به منظور جلوگیری از تغییرات سرعت زیاد هنگام موازی بودن استفاده‌گردد.

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات تقسیم بار kW، گاورنینگ موتور باید با دروپ سرعت حداقلی 4% از بی باری تا بار کامل، تنظیم گردد. می­توان با استفاده از سیستم تقسیم بار ایزوکرونوس و گاورنرهای الکترونیکی به دروپ سرعت پایینتر نیز دست یافت.

جزء kVAr عملکردی از تحریک ژنراتورهای AC می­باشد. وقتی ماشینها موازی هستند، دامنه تحریک میدان به طور مستقیم بر ولتاژ خروجی اثرنمی­گذارد (بسته به سایز نسبی ژنراتور به سیستم باسبار).

هرچند این مسئله، ضریب توان داخلی که یک ماشین خاص در آن کار می­کند را تنظیم می­نماید. برای مثال، یک ژنراتور AC بیش از حد تحریک‌شده جریان ضریب توان پسفاز از آن ژنراتور تولیدمی­کند. در صورت وجود تفاوت در تحریک، جریان های چرخشی، شارش می­کنند

و تنها توسط راکتانس ماشین داخلی محدود می­گردند. این جریان بسته به تحریک ماشین، به صورت یک جریان پیشفاز یا پسفاز p.f صفر ظاهرمی­گردد و یا به جریان تغذیه کننده هر ماشین اضافه کرده و یا از آن کم می­نماید. جریان راکتیو چه به صورت پیشفاز چه به صورت پسفاز از مزیت اختلاف فاز 90 درجه ای حاصل می­شود که عموما به عنوان ربع توصیف‌می­گردد.

از اینرو ژنراتورها باید‌با تجهیزاتی مجهز گردند تا این جریان راکتیو را حس کنند و آن را در سطح قابل قبولی محدود نمایند. به این دلیل از ترانسفورماتور جریان دروپ ربعی که به ترمینالهای S1-S2 حسگر AVR متصل هستند، استفاده‌می­شود.

نکته: جهت عملکرد صحیح، حیاتی‌است که رسانای اصلی دروپ CT در فاز صحیح (معمولا فاز W در ژنراتورهای 3 فاز) و قطب صحیح جایگذاری گردد.

سیمهای خروجی ثانویه S1-S2 نیز بایستی در قطبیت درست باشند (ماشینهای قبل 1989). دروپ CT موازی با مقاومت بار یا چوک، خارج از AVR و سری با تغذیه سنجش AVR متصل می­گردد.

 1. نکات عمومی رویکردهای راه اندازی

عملکرد موازی پایدار و تقسیم بار دقیق بین بی باری و بار کامل تنها هنگامی که تنظیمات ولتاژ و کیت دروپ به طور صحیح نصب شده باشند، قابل دستیابی است. همچنین مهم‌است که مشخصات گاورنر موتور مشابه باشد در غیر اینصورت در هنگام افزایش یا کاهش بار، ممکن است تقسیم بار kW اتفاق بیفتد.

جهت بررسی تنظیمات ولتاژ بی­باری، هر ماشین را به طور تکی در حالت نرمال و بدون فرکانس بار (مثلا 52 هرتز برای عملکرد 50 هرتز یا 62 هرتز برای عملکرد 60 هرتز) اجرا نمایید. اکنون ولتاژهای نامی باید در محدوده 0.5 درصد یکدیگر تنظیم گردند. تریمرهای دستی از راه دور را می­توان برای این منظور در پنل کنترل قرار داد.

تجهیزات دروپ ربعیعملکرد موازی ژنراتور AC - ماه صنعت انرژی

مهمترین جنبه رویکرد راه اندازی اولیه شامل مدار دروپ می­شود. اغلب مشکلات مربوط به تقسیم بار ضعیف مانند بروز مشخصات یک ولتاژ افزاینده، از مدار دروپ یا اتصال نادرست آن (دروپ معکوس) نشأت می­گیرند.

در صورتی که یک ماشین در زمان سفارش، مخصوص عملکرد موازی توصیف شده‌باشد، در این صورت کیت دروپ در تست اجرا شده‌است. با توجه به نشانه های ترمینال و اتصالات متعاقب آن، نباید مشکلی وجود داشته‌باشد.

احتیاط! برعکس شدن ترانسفورماتور یا برعکس شدن اتصالات ثانویه به ترانسفورماتور منجر به بروز مشخصات ولتاژ افزاینده می­شود که در حین عملکرد موازی، کاملا ناپایدار خواهد بود. در این حالت، جریان چرخشی بسیار بالایی توسط ژنراتور تولیدمی­شود.

زمانی که بعدها ماشین نیاز به اصلاح جهت اضافه شدن یک دروپ CT دارد، تضمین مشخصات ولتاژ کاهنده، به نظر سخت ترین کار‌است. همانطور که قبلا گفته شد، دروپ هنگامی به طور صحیح تنظیم شده‌است که ولتاژ ترمینال با pf صفر با 5% افت یا 3% هنگامی که ژنراتور در بار کامل است (0.8 pf)، دروپ نماید.

تست معکوس شدن مدار دروپ موازی

 1. کنترل دروپ AVR را طوری تنظیم کنید که حداکثر دروپ در مدار وجودداشته‌باشد.
 2. ماشین را به صورت تکی در حداکثر سرعت نامی راه اندازی کرده و بار القایی حداکثری که قابل اعمال‌است، به آن اعمال‌نمایید (مانند موتورها، ترانسفورماتورها و غیره).
 3. یک اندازه گیری دقیق از ولتاژ خروجی از ترمینالهای ماشین انجام دهید.
 4. به وسیله یک سوییچ، ترانسفورماتور دروپ موازی را اتصال کوتاه کنید (ترمینالهای S1-S2) و یا تنظیم DROOP بر روی AVR را روی مینیمم بگذارید و ولتاژ خروجی ماشین را تحت نظربگیرید.
 5. افزایش آهسته ولتاژ، نشانگر عملکرد صحیح مدار دروپ و قطبیت صحیح‌است.
 6. در صورت کاهش آهسته ولتاژ، ترانسفورماتور دروپ معکوس شده‌است و بایستی اتصالات دو سیم خروجی S1-S2 آن برعکس شوند.
 7. پس از تکمیل این تست، تنظیمات دروپ را به سطح مورد نیاز برگردانید و مطمئن شوید که تمامی ژنراتورهای سیستم، تنظیمات دروپ یکسانی دارند.

تنظیم مدار دروپ

دروپ CT موازی مستقیما بین ترمینالهای S1-S2 مربوط به AVR متصل‌هستند. تنظیم دروپ در تریمر DROOP مربوط به AVR قابل انجام‌است. تنظیمات نرمال بین 25% در جهت عقربه های ساعت تا تمامی ولوم در جهت عقربه های ساعت بسته به نوع AVR و مقدار دروپ مورد نیاز خواهد بود.

تنظیم صحیح دروپ، 3% افت ولتاژ در بار کامل و 0.8 ضریب توان خواهد‌داشت (در ژنراتور در حال کار تکی).

نکته1: دروپ در ضریب توان 1 (واحد)، غیر موثر‌است. از این رو ضریب توان 0.8 برای تنظیم صحیح، حیاتی‌است.

نکته2: بار تستی را می­توان به طور متناسب کاهش داد مثلا در 50% بار کامل 0.8pf، تنظیم دروپ ولتاژ 1.5% خواهدبود.

نکته3: دروپ بیش از حد منجر به رگولاسیون ضعیف ولتاژ از بی باری تا بار کامل در 0.8 pf خواهد شد و همچنین افت های ولتاژ بزرگتر در استارت موتور ایجاد خواهد کرد. دروپ باید طوری تنظیم گردد که عملکرد رضایت بخشی در حالت موازی داشته‌باشد بدون اینکه بر رگولاسیون ولتاژ و عملکرد استارت موتور تاثیر بگذارد.

بررسی خروجی ترانسفورماتور جریان دروپ

مشکلاتی که با الف) دروپ ناکافی یا ب) دروپ بیش از حد در خروجی دروپ CT بوجود می­آیند، نیاز به بررسی دارند. با متصل بودن دروپ CT به ترمینال های S1-S2 مربوط به AVR، 50% بار به ژنراتور اعمال نمایید (در هر ضریب توانی) و ولتاژ خروجی را در ترمینالهای S1-S2 چک کنید.

در 50% بار، خروجی باید بین 0.5 و 2.5 ولت AC باشد. خوانش ولتاژ بالاتر یا پایینتر از این مقدار نشان‌دهنده نادرست بودن جریان CT برای نرخ جریان ژنراتور می­باشد.

نکته: تنظیم تریمر دروپ تاثیری بر این تست نخواهد‌داشت.

ژنراتورهای تولید قبل 1989

دروپ بر روی یک مقاومت بار تنظیم شده است که در باکس ترمینال ژنراتور قرار‌می­گیرد و از طریق ترمینالهای مقاومت، قابل بررسی‌است. اگر دروپ ولتاژ در بار بیش از حد زیاد باشد، نیاز به مقاومت کمتری در دروپ CT، بر روی مقاومت بار‌است. به طور برعکس، دروپ بزرگتر نیاز به مقاومت بیشتری دارد. مقداری بین 30 و 50 اهم عملکردی رضایت بخش خواهد‌داشت.

روند مرحله به مرحله عملیات موازی

مراحل زیر تنها به عنوان راهنمایی عمومی می­آید. در صورت وجود شک در هر کدام از تستها، نیاز به مراجع بیشتری علاوه بر نکات زیر‌است. مشخصا تمامی ماشینها باید با توجه به اتصالات مناسب و دیاگرامهای سیم‌کشی، به درستی سیم‌کشی شده‌باشند.

 1. ژنراتور شماره 1 را در بی باری و سرعت نامی راه اندازی نمایید. ولتاژ AC را چک‌کرده و در صورت نیاز تنظیم‌کنید.
 2. چرخش فاز ژنراتور شماره 1 را بررسی‌کنید.
 3. ژنراتور شماره 2 را راه اندازی کرده و طبق آیتمهای a و b پیش بروید. ولتاژها باید در محدوده 0.5 درصد ژنراتور شماره 1 باشند.
 4. در حالتی که ژنراتورهای 1 و 2 در حالت بی باری در حال کار هستند، سنکروسکوپ یا چراغها را وارد مدار‌کنید.
 5. سرعت را تا زمانی که سنکروسکوپ با سرعت بسیار آهسته چرخش کند و یا چراغها به آرامی روشنتر و تیره شوند، تنظیم‌نمایید.
 6. نهایتا چک کنید که ولتاژها در محدوده 0.5 درصد یکدیگر هستند. در صورت نیاز تنظیم‌نمایید.
 7. بریکر را در همگام سازی ببندید. آمپرمتر را برای جریان چرخشی نظارت‌کنید. در صورت تجاوز از 5%، تنظیمات ولتاژ بی باری و مدارهای دروپ را از نظر قطبیت، دوباره بررسی‌نمایید (معکوس شدن ترمینالهای S1-S2 مربوط به CT).
 8. بار را تا اندازه ای افزایش‌دهید که بار کامل در هر ژنراتور در حالت موازی ظاهر گردد. ممکن‌است برای اطمینان از خوانش‌های متعادل اندازه kW نیاز به برخی تنظیمات یک گاورنر موتور باشد.
 9. چک کنید که خوانشهای آمپرمتر با اندازه های kW یکسان‌باشند. باید در محدوده 5% یکدیگر‌باشند.

 10. در صورتی که خوانشهای آمپرمتر خارج از محدوده 5% هستند، ابتدا دقت دستگاههای اندازه گیر را چک‌کنید. ماشین با بالاترین جریان، بیش از حد تحریک شده است و از این رو نیاز به جبرانسازی دروپ بیشتر دارد. تنظیم دروپ را افزایش‌دهید.
 11. در حالت بار کامل در هر ژنراتور، بار را 20% کاهش‌دهید. در هر بارگیری، اندازه گیر kW و خوانشهای آمپرمتر را رصد کنید که به 20% بار کامل برسند. هر اختلافی بالاتر از 5% هر کدام از تجهیزات اندازه‌گیری نیاز به اصلاحات دیگر دارد.
 12. اشتراک نابرابر kW، تنظیمات نادرست گاورنر موتور یا محرک اولیه خطادار. اشتراک kW را در گاورنرهای موتور تنظیم نمایید و هنگامی که برابر‌شد، خوانشهای آمپرمتر را چک‌کنید. تنظیمات دروپ موتور را طوری تنظیم کنید که اشتراک kW از بی باری تا بار کامل، نابرابر‌شود.
 13. خوانشهای نابرابر آمپرمتر در بار کامل و انتهای محدوده، نشانگر سطوح نادرست دروپ می­باشد.
 14. خوانشهای نابرابر آمپرمتر در شرایط بی باری نشان دهنده تنظیمات ولتاژ نادرست‌است.
 15. روند کاری

رایج‌ترین روندی که در عمل اتفاق می‌­افتد، در رابطه با موازی سازی ماشینهای اضافه‌شده به مجموعه‌های دارای بار می­باشد.

برای مثال، اگر یک دستگاه باری معادل 75% خروجی خود را تغذیه می­کند و انتظار بار بیشتری می­رود، ممکن‌است مهندس تصمیم به پخش این بار بر روی دو دستگاه بگیرد. در این صورت نیاز به روندی مشابه زیر‌است:

دستگاه ورودی راه اندازی شده و در فرکانس بی باری کار می­کند. سوییچ سنکروسکوپ یا چراغها بسته است و ماشین ورودی و باسبار را از طریق سنکروسکوپ یا چراغها متصل می­نماید. در حالتی که ماشین ورودی دارای سرعت است، سنکروسکوپ در جهت سرعت، چرخش می­کند یا چراغها با نرخ اختلاف فرکانسی، روشنتر و تیره می­شوند.سرعت ماشین ورودی باید توسط فعال کردن گاورنر دارای موتور در جهت آرام، کاهش‌یابد.

هنگامی که فرکانسها تقریبا با یکدیگر برابر شدند، سرعت چرخش سنکروسکوپ را تغییر در نور چراغها به اندازه ای آرام خواهد‌بود که کنتاکتور در هنگام همگام سازی ولتاژ، بسته‌شود. این مسئله در سنکروسکوپ، موقعیت ساعت دوازده رخ‌می­دهد یا زیاد و کم شدن نور چراغها بسته به این‌دارد که از کدام اتصال در حال حاضر استفاده‌می­گردد.

نکته: هنگام سنکرون سازی ژنراتور ورودی با ژنراتورهای دارای بار، این ژنراتورها ممکن‌است تا4% ولتاژ کمتری نسبت به ژنراتور ورودی داشته‌باشند. این وضعیت عادی‌است و به دلیل اثر دروپ به علاوه رگولاسیون AVR اتفاق می‌­افتد. ولتاژ را به تنظیمات بی باری اولیه تنظیم نکنید.

این اختلاف ولتاژ به منظور شروع ژنراتور ورودی به گرفتن بخش خود از جریان بار راکتیو (kVAr) در بستن بریکر، ضروری‌است.

تقسیم بار

به منظور اینکه ماشین ورودی اکنون بتواند سهم خود از بار را بگیرد، کنترل گاورنر باید در موقعیت افزایش سرعت نگه داشته‌شود تا بار مطلوب توسط kW متر و آمپرمتر نشان داده‌شود. به طور برعکس، در صورتی که بار بیش از حد اعمال شده‌باشد، نگه داشتن کنترل گاورنر در حالت کاهش سرعت، آن را کاهش خواهد داد. مهم‌است که بار کلی با توجه به نرخهای نرمال و مقایسه خوانشهای اندازه گیرها با داده های آمده در دستورالعمل، اعمال‌گردد. در هر حالتی، تقسیم بار نابرابر نیاز به اصلاح دارد تا از مشکلات مکانیکی که ممکن است برای موتورهای دیزلی هنگام کار در زمان قابل توجهی اتفاق بیفتد، جلوگیری‌گردد.

مهم است که بتوانیم بین بارگیری نامتعادل به وجود آمده از عدم توانایی اوپراتور در تقسیم یکسان بار در دو دستگاه و جریان های چرخشی که منجر به خوانش نامتعادل آمپرمتر می­گردند، تفاوت قائل شویم.

برای مثال دو ژنراتور 2X100kVA موازی را بدون جریانهای چرخشی در نظر بگیرید که بار 150kVA را در 0.8pf تغذیه‌می­کنند.

زمانی که بار به طور مساوی تقسیم شده‌باشد، خوانش‌ها به صورت زیر خواهند‌بود:

ماه صنعت انرژی

اگر بار به صورت نابرابر توزیع گردد و همچنان جریانهای چرخشی نداشته‌باشیم، اعداد زیر ممکن‌است ظاهر‌شوند:

ماه صنعت انرژی

حال اگر همین بار نابرابر با توزیع فوق اعمال شود با این تفاوت که این بار جریانهای چرخشی وجود داشته‌باشد، خوانش اندازه گیرها چیزی در حدود اعداد زیر خواهد‌بود:

ماه صنعت انرژی

ماشین شماره 1

اکنون 133kVA در 0.6 p.f تغذیه می­کند که به طور قابل توجهی خارج از محدوده نرخ نرمال آن‌است. ادامه کار تحت این بار منجر به عملکرد مدار حفاظت اضافه بار AVR یا خطای استاتور یا روتور اصلی خواهد‌شد. ماشین شماره 2 در حال کار با تحریک پایین‌است یعنی اینکه با یک ضریب توان پیشفاز و kVA بسیار کاهش یافته کارمی­کند.

این مسئله منجر به آسیب دیدن ژنراتور شماره 2 نخواهد شد اما مشخص‌است که ژنراتور شماره 1 به شدت اضافه بار دارد. تشخیص شرایط ضریب توان پیشفاز به طور خاص، کاری مشکل‌است مگر اینکه اندازه گیرهای ضریب توان تکی جایگذاری شده‌باشند. ابزارآلات دقیق عادی شامل آمپرمتر، ولتمتر و kW متر قادر به تشخیص این شرایط بار نمی­باشند.

سطوح تحریک

به عنوان یک راهنما در تقسیم بار برای ژنراتورهای مشابه، هنگامی که ژنراتورها  جریان راکیتو و اکتیو را به اشتراک‌می­گذارند، ولتاژهای تحریک DC باید حدودا برابر باشند. این موضوع را می­توان بین ترمینالهای X+ (F1) و XX- (F2) مربوط به AVR بررسی‌کرد. ژنراتوری که تحریک بیشتری‌دارد، پسفاز‌تر است‌و ژنراتور با کمترین تحریک، دارای ضریب توان پیشفاز تری می­باشد.

مشکلات

برخی مشکلات مربوط به موازی سازی که ممکن‌است اتفاق بیفتند، در زیر آورده شده اند. به دلایل احتمالی آنها نیز اشاره شده‌است.

 • نوسان kW متر، آمپرمتر و ولتمر

دلیل: گاورنینگ موتور. با یک یونیت معتبر قابل سرویس تعویض‌کنید. این مشکل همچنین ممکن است از گاورنرهای الکترونیکی با دروپ سرعت ناکافی (کمتر از 2%) حاصل شده‌باشد.

 • خوانشهای نامتعادل آمپرمتر. اندازه های kW مترها متعادل و پایدار هستند.

دلیل : جریان چرخشی در تنظیمات ولتاژ نادرست، معکوس شدن اتصالات دروپ CT یا دروپ ناکافی.

 • خوانشهای نامتعادل آمپرمتر با افزایش یا کاهش بار.

دلیل: تنظیمات ولتاژ نادرست یا معکوس شدن اتصالات دروپ CT.

 • خوانشهای نامتعادل kW متر و آمپرمتر با افزایش یا کاهش بار.

و دلیل: رگولاسیون سرعت گاورنر نامتشابه یا کنترل گاورنر بسیار محکم (الکترونیک). اگر گاورنر بر روی رگولاسیون سرعت زیر 2% تنظیم شده است، تقسیم بار kW ممکن‌است ضعیف‌باشد.

 • خوانشهای نامتعادل آمپرمتر با افزایش بار

kW مترها متعادل‌هستند.

دلیل: تنظیمات مدار دروپ، یکسان نیست و یا یک کیت دروپ، معکوس شده‌است و یا دروپ CT در مدار قرارندارد.

به جز مشکلات فوق، برخی نارسایی ها نیز ممکن‌است اتفاق بیفتد که به هیچ وجه در عملکرد دستگاهها تعیین کننده نیستند. هرچند ممکن‌است باعث سردرگمی اوپراتور شوند و وی فکر کند که خطایی وجود دارد.

رایج ترین مشکلات از نوسان ولتاژ در طول رویه اولیه موازی سازی به وجود می­‌آیند.

هنگامی که یک دستگاه جدید به باسبار متصل می­گردد و سوییچ سنکروسکوپ یا چراغهای آن در حالت روشن قرار دارد، ممکن است‌به نقطه ای برسیم که ولتاژ ماشین ورودی شروع به نوسان نماید. این تنها زمانی اتفاق می­افتد که اختلاف فرکانسی در بالاترین سطح خود قرار گرفته باشد. با نزدیک شدن فرکانسها به یکدیگر، دیگر هیچ گونه ناپایداری وجود نخواهد‌داشت. هرچن این این کاربردی از مدار پایداری درون AVR نیست، اما به مشکلات pickup و سیم کشی سوییچ برد مربوط‌می­شود.

اتصال داخلی نول

باید توجه کرد که موازی سازی تمامی نول‌های سیستم تحت شرایط خاص می­تواند منجر به داغ شدن بیش از حد کابلهای نول یا احتمال آسیب دیدن استاتور شود.

این مشکل خصوصا زمانی پیش می­آید که ماشین‌های دو کارخانه مختلف با یکدیگر موازی می­شوند. تفاوت در شکل موجهای تولید شده ممکن است منجر به جریان‌های چرخشی با هارمونیکهای بزرگ در نول ها شود.

هنگام اتصال این گونه ژنراتورها، جریان های نول را چک کنید و اگر بیش از حد بالا بود، نول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید عایق بندی شوند. ماشینهای مشابه با شکل موجهای شبیه به هم می­توانند نول‌های متصل به یکدیگر داشته‌باشند.

موازی سازی با شبکه برق

در شبکه ها (تاسیسات گرید یا شبکه)، ولتاژ می­تواند به اندازه 10 %± (یا در برخی کشورها بیشتر)، متغیر باشد. تجهیزات دروپ به تنهایی قادر به حفظ کنترل جریان های راکتیو حاصله نخواهند‌بود.

اکیدا توصیه می­شود که از یک کنترلر ضریب توان (PFC) در هنگام موازی سازی با شبکه (تاسیسات) استفاده گردد. اینکار به ژنراتور اجازه می­دهد تا یک ضریب توان دائمی را در هنگام افزایش یا کاهش ولتاژ توسط کنترل کنندگان تغذیه، حفظ‌نماید.

همچنین کنترلر ضریب توان (PFC) می­تواند به وسیله تاسیسات همخوانی ولتاژ تغذیه شود که به ولتاژ ژنراتور اجازه تنظیم خودکار با تغذیه عمومی را می­دهد و از این رو هر گونه گذر سوئیچینگ در بستن مدارشکن را کاهش خواهدداد.

همچنان نیاز به دروپ موازی که در پیوند با PFC کار کند داریم تا نوسانات سریع جریان را کنترل کرده و اثرات تغییرات ناگهانی ولتاژ شبکه را کمتر نماید.

همچنین اگر احتیاج به کار کردن ژنراتورها در حالت جزیره ای‌باشد (در هنگام شکست شبکه یا تغذیه اورژانسی) و حالت منقطع از شبکه، به منظور کنترل جریانات چرخشی نیاز به دروپ داریم.

در حالت کار جزیره ای، PFC باید خاموش‌شود.

دستورالعمل عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 1

 عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 2

 عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 3

دستورالعمل عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 5

دستورالعمل عیب یابی ژنراتورهای استمفورد – قسمت 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *