راه اندازی ستاره مثلث موتور ۳ فاز القایی

راه اندازی ستاره مثلث - ماه صنعت انرژی

در این مقاله قصد داریم در مورد راه اندازی ستاره مثلث موتور ۳ فاز القایی صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.

راه‌انداز ستاره مثلث موتور ۳ فاز القایی

راه‌اندازی ستاره مثلث یک نوع راه‌اندازی بسیار متداول‌است و در مقایسه با روش های دیگر موتور القایی، بسیار مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.

ستاره مثلث برای موتور قفس سنجابی القایی طراحی شده‌است که به طور عادی در سیم‌پیچ با اتصال مثلث کار می‌کند. نحوه اتصال موتور القایی سه فاز با این نوع راه‌اندازی در شکل زیر نشان داده‌شده‌است.

هنگامی که سوئیچ S در موقعیت راه‌اندازی قرار دارد ، سیم‌پیچ استاتور همانند تصویر زیر به صورت ستاره متصل می‌شود.

راه انداز ستاره مثلث موتور ۳ فاز القایی - ماه صنعت انرژی

هنگامی که موتور به 80 درصد سرعت نامی خودش می‌رسد ، سوئیچ S بلافاصله در موقعیت RUN قرار می گیرد. در نتیجه ، سیم‌پیچ استاتور که به صورت ستاره بوده‌است، اکنون به اتصال مثلث تغییر یافته‌است. اتصال مثلث سیم‌پیچ استاتور در شکل زیر نشان داده‌شده‌است.

راه اندازی ستاره مثلث موتور ۳ فاز القایی - ماه صنعت انرژی

ابتدا، سیم‌پیچ استاتور به صورت ستاره و سپس به صورت متصل می شود به طوری که جریان راه‌اندازی موتور در حالت ستاره به یک سوم جریان موتور در حالت مثلث کاهش می یابد.

در راه‌اندازی موتور القایی هنگامی که سیم‌پیچ استاتور به صورت ستاره متصل‌است ، هر فاز استاتور ولتاژ VL / √3 دریافت می کند. در اینجا VL ولتاژ خط‌است.

از آنجا که گشتاور توسعه یافته متناسب با توان ۲ ولتاژ اعمال شده بر موتور القایی‌است.

این نوع راه‌اندازی نسبت به راه‌اندازی مستقیم، مثلث گشتاور راه‌اندازی را تا یک سوم کاهش می دهد در عوض جریان راه‌اندازی نیز تا یک سوم کاهش می‌یابد.

تئوری ستاره مثلث موتور القایی

در راه‌اندازی موتور القایی ، سیم‌پیچ استاتور به صورت ستاره متصل می‌شود و بنابراین ولتاژ در طول هر سیم‌پیچ فاز برابر 1/√3  برابر ولتاژ خط‌است.

اجازه دهید،

  • VL ولتاژ ولتاژ خط‌است
  • Istyp جریان راه‌اندازی هر فاز که سیم‌پیچ‌های استاتور به صورت ستاره متصل‌است.
  • Istyl جریان راه‌اندازی خط که سیم‌پیچ‌های استاتور به صورت  ستاره متصل‌است.

برای اتصال ستاره ، جریان خط برابر با جریان فاز است.

از این رو، اگر:

  • V1 ولتاژ فاز باشد.
  • VL ولتاژ خط باشد.
  • IstΔl جریان راه‌اندازی خط به صورت مستقیم مثلث.
  • IscΔp  جریان فاز اتصال کوتاه وصل مستقیم به صورت مثلث.
  • Ze10 امپدانس معادل موتور در حالت ثابت  در هر فاز موتور‌است.

IstΔp جریان راه‌اندازی به صورت مستقیم مثلث در هر فاز استکه به سمت استاتور انتقال داده‌شده‌است

محاسبات - ماه صنعت انرژی

برای اتصال مثلث ، جریان خط رادیکال ۳ برابر جریان فاز‌است.

اتصال مثلث - ماه صنعت انرژی

از این رو،

با راه‌اندازی مذکور، جریان راه‌اندازی از منبع اصلی یک سوم آن به صورت راه‌اندازی مستقیم با  مثلث است.

همچنین،

فرمول و محاسبات - ماه صنعت انرژی

از این رو ، گشتاور راه‌اندازی به یك سوم نسبت به گشتاور راه‌اندازی با مثلث مستقیم کاهش می یابد.

محاسبات - ماه صنعت انرژی

IflΔp  جریان بار کامل فاز با اتصال مثلث است.

ولی،

جریان بار کامل فاز - ماه صنعت انرژی

 

مقالات مرتبط:

تفاوت بین اتصال ستاره و مثلث – مقایسه ستاره و مثلث

تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون

و تفاوت های بین ترانسفورماتور و موتورهای القایی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *