شار نشتی مغناطیسی و اثر پراکندگی آن

شار نشتی مغناطیسی و اثر پراکندگی شار مغناطیسی-ماه صنعت انرژی

شار نشتی مغناطیسی و اثر پراکندگی شار مغناطیسی

شار نشتی به عنوان شار مغناطیسی تعریف می‌شود که از مسیر تعیین‌شده و ویژه در مدار مغناطیسی پیروی نمی‌کند.

با توضیح مثالی از سولونوئید می توانید شار نشتی[1] را شرح دهید.

هنگامی که یک جریان از یک سولونوئید عبور می‌کند، شار مغناطیسی توسط آن تولید‌می‌شود.

شار نشتی مغناطیسی و اثر پراکندگی شار مغناطیسی-ماه صنعت انرژی

بیشتر شار موجود در هسته سلونوئید و در مسیر خاصی که از طریق شکاف هوایی‌است عبور می‌کند

و در مدار مغناطیسی مورد استفاده‌قرار‌می‌گیرد.

این شار با عنوان شار مفید φu شناخته‌می‌شود. همانطور که عملاً امکان‌پذیر نیست

که تمام شارهای مدار از یک مسیر خاص و معین در نظر‌گرفته و در هسته مغناطیسی قرار‌بگیرند

و بدین ترتیب برخی از شارها نیز در اطراف سیم پیچ تشکیل شده یا هسته سیم­پیچ را اشغال کرده و برای کار در مدار مغناطیسی استفاده‌نمی‌شود..

به این نوع شار که کاری انجام نمی دهد ، شار نشتی گفته می شود و با φl مشخص می شود.

بنابراین کل شار تولیدی توسط سلونوئید[2] در مدارمغناطیسی برابر با مجموع شار نشتی و شار مفید‌است که توسط معادله زیر نشان داده‌شده‌­است

ضریب نشتی[3]

نسبت کل شار تولیدی به شار مفید تشکیل‌شده در شکاف هوایی مدارمغناطیسی، ضریب نشتی گفته‌می­شود که با علامت (λ) نشان داده‌می­شود.

اثر پراکندگی شار مغناطیسی

شار مفید وقتی در شکاف هوایی تشکیل می­شود، همانطور که در شکل بالا نشان داده‌شده‌است

تمایل به برآمدگی ظاهری بیرونی در (b’ و b) دارد، به دلیل این شکاف ، ناحیه موثر شکاف هوایی افزایش می‌یابد

و چگالی شار شکاف هوایی کاهش می­یابد. این اثر به پراکندگی شار معروف‌است.

پراکندگی شار نسبت مستقیمی با طول شکاف هوایی‌دارد به این معنی که اگر طول افزایش یابد اثر پراکندگی شار افزایش می‌یابد و برعکس.

[1] Leakage flux

[2] solenoid

[3] Leakage coefficient

مقالات مرتبط :

مدار مغناطیسی سری

نیروی محرکه الکتریکی خودالقایی

اثر خود القایی سیم پیچ چیست و روابط آن چگونه است

شارمغناطیسی چیست و روابط آن – فوران مغناطیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *