عملکرد موازی کردن ژنراتورهای DC (پارالل)-(سنکرون ژنراتور DC)

عملکرد موازی کردن ژنراتورهای DC (پارالل)-(سنکرون ژنراتور DC) - ماه صنعت انرژی

عملکرد موازی ژنراتورهای DC (پارالل) (سنکرون ژنراتور DC)

در این مقاله با عملکرد موازی کردن ژنراتورهای DC -اقداماتی که باید انجام‌شود و مزایای آن صحبت می‌کنیم.

در سیستم برق مدرن، معمولاً نیروگاه توسط بسیاری از ژنراتورهای سنکرون متصل به صورت موازی تأمین می‌شود که به حفظ استمرار عملکرد کمک می‌کند.

امروزه، یک ژنراتور بزرگ منسوخ شده‌است. وقتی دو ژنراتور را به طور‌موازی وصل می کنیم، باید مواردی را نظر بگیریم و رعایت کنیم.

اتصال ژنراتورهای موازی DC

1- ژنراتورها در یک نیروگاه متصل به میله های مسی ضخیم و سنگین به نام باسبار هستند که به عنوان پایانه های مثبت و منفی عمل می‌کنند.

برای اتصال موازی ژنراتورها، ترمینال مثبت ژنراتورها به ترمینال مثبت باس بار متصل می‌شوند و پایانه های منفی ژنراتورها همانطور که در شکل نشان داده‌شده‌است به ترمینال منفی باس بار ها متصل می‌شوند.

2- برای اتصال ژنراتور 2 با ژنراتور 1 در حال کار ، ابتدا می‌بایست سرعت نیرو محرکه  ژنراتور 2 را به سرعت نامی برسانیم. در این مرحله سوئیچ S4  بسته‌می‌شود.

3- قطع کننده مدار (ولت متر) V2 متصل به سوئیچ باز S2 برای تکمیل مدار بسته‌است.

4- تحریک ژنراتور 2 با کمک رئوستای میدان افزایش می‌یابد تا اینکه ولتاژ برابر با ولتاژ باس بار تولید‌ کند.

5- سوئیچ اصلی S2 سپس بسته می‌شود و ژنراتور 2 آماده موازی‌کردن با ژنراتور موجوداست. اما در این نقطه از زمان ژنراتور 2 باری نمی گیرد زیرا EMF‌ القا شده برابر باس بار است.

شرایط فعلی شناور [1]نامیده می‌شود، به این معنی که آماده تأمین است اما منبع جریانی به بار نمی‌دهد.

6- برای انتقال جریان از ژنراتور 2 ، لازم‌است که m.f القا شده E از ولتاژ باسبار (V) بیشتر شود. با تقویت جریان میدای ، القای e.m.f. ژنراتور 2 می تواند بهبودیابد و تغذیه جریان آغاز شود.

برای حفظ ولتاژ باسبار، میدان ژنراتور 1 تضعیف می شود تا  مقدار ولتاژ ثابت بماند.

فرمول

جریان میدان توسط بدست‌آمده، که در آن Ra مقاومت سیم پیچ آرمیچر‌است. عملکرد موازی کردن ژنراتورهای DC

تقسیم بار(Load Sharing) ژنراتورهای DC اتصال موازی

با تنظیم e.m.f. القا شده ، بار به ژنراتور دیگری منتقل می‌شود، اما در نیروگاه مدرن، همه چیز توسط “سیکروسکوپ[2]” انجام شده‌است که به گاورنر نیرومحرکه مانند دیزل دستورات لازم را می‌دهد.

بگذارید فرض‌کنیم که دو ژنراتور دارای ولتاژ بار متفاوت هستند. سپس تقسیم بار بین این ژنراتورها برابر خواهد بود با

فرمول

مقدار خروجی جریان به مقادیر E1 و E3 بستگی دارد که می‌توان با رئوستای متغییر ولتاژ باس بار را ثابت نگه داشت.

مزایای عملکرد موازی ژنراتورهای DC

هزینه:

وقتی ژنراتور متناسب با ظرفیت خود تولید برق می‌کند ، هزینه برق را کاهش می‌دهد و به راحتی تقاضا و نیاز تامین را مدیریت می‌کند.

در صورت نیاز به برق کمتر، یک یا چند واحد دیگر می‌توانند در حالت آماده باش قرارگیرند که در هزینه صرفه‌جویی می‌شود.

تامین توان مدام :

در صورت خراب شدن ژنراتور ، مختل نمی‌شود. اگر در یک ژنراتور چیزی اشتباه پیش رود یا مشکلی پیش بیاید، می توان تامین توان را توسط سایر واحدهای سالم ادامه داد.

نگهداری آسان:

نگهداری روزمره ژنراتور به زمان نیاز است. اما برای تأمین برق نمی توان مانع آن شد.

در ژنراتورهای موازی بررسی روتین می تواند یک به یک انجام‌شود.

راحتی برای افزایش ظرفیت کارخانه:

تقاضای برق روز به روز در حال افزایش‌است. برای برآوردن نیاز به تولید برق ، واحد جدید اضافی می‌تواند به موازات واحدهای در حال اجرا باشد.

اقدامات احتیاطی دراتصال موازی

1- مشخصات هر ژنراتور با یکدیگر متفاوت است. هنگامی که آنها با هم سنکرون می‌شوند، سرعت آنها در سرعت کلی سیستم قفل می‌شود.

2- کل بار سیستم می‌بایست در تمام ژنراتورها توزیع‌شود.

3- برای کنترل پارامترهای موتور باید یک کنترلر وجود داشته‌باشد.

این کار را می توان با کنترل کننده های دیجیتال مدرن انجام داد که در بازار وجود دارند.

4- تنظیم ولتاژ در کل سیستم نقش مهمی ایفا می‌کند.

در هنگام اتصال ترمینال‌ها به باس بار، بایستی احتیاط بیشتری انجام شود. اگر ژنراتور با قطبی اشتباه به باسبارمرتبط باشد، ممکن‌است منجر به اتصال کوتاه‌شود.

[1] floating

[2] sychroscope

مقالات مرتبط:

کاربرد های ژنراتور DC

ویژگی ژنراتور DC تحریک جداگانه

انواع ژنراتورهای DC  شامل نمودارها و فرمول های مربوطه

تست Hopkinson  (تست هاپکینسون)

لینک زبان اصلی مقاله :

Parallel Operation of DC Generators

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *