محاسبات ترانسفورماتور

محاسبات ترانسفورماتور - ماه صنعت انرژی

محاسبات ترانسفورماتور : پیدا کردن KVA  – جریان و سیم پیچ برای ترانسفورماتور سه فاز

محاسبات ترانسفورماتور ایده آل مربوط به ولتاژ اولیه و ثانویه برابراست با ،

Vs = Vp * Ns / Np

که

  • Vs [V] = ولتاژ سیم پیچ ثانویه
  • Vp [V] =  ولتاژ سیم پیچ اولیه
  • Ns = تعداد سیم پیچ های سیم پیچ ثانویه
  • Np = تعداد سیم پیچ های سیم پیچ اولیه

معادله دوم که مربوط به جریانهای اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور می باشد :

Is = Ip * Np / Ns

که

Is [A] = جریان سیم پیچ ثانویه است

Ip [A]  = جریان سیم پیچ اولیه

توجه داشته باشید که توان در سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه یکسان‌است

P = Ip * Vp = Is * Vs

این نشانه حفظ انرژی است. در یک ترانسفورماتور واقعی ، به دلیل تلفات ، توان در سیم پیچ ثانویه همیشه از توان در سیم پیچ اولیه کوچکتر خواهد بود.

 

===================================

ویدیوی این محصول

 

===================================

مثال محاسبات ترانسفورماتور

یک ترانسفورماتور تک فاز 50 kVA دارای سمت اولیه 4000 ولت ، و سمت ثانویه 400 ولت است. با فرض یک ترانسفورماتور ایده آل ، تعیین کنید:

  1. جریانهای اولیه و ثانویه بار کامل
  2. نسبت تبدیل ترانسفورماتور.

قسمت 1. V1 = 4000 V ، V2 = 400 ولت ،

توان (نامی) ترانسفورماتور. = 50 kVA = V1 × I1 = V2 × I2

از این رو تنظیم مجدد برای I1 و I2

جریان بارکامل اولیه ، I1 = (50 × (1000/2000)) = 25 A

جریان بار کامل ثانویه ، I2 = (50 × (1000/200)) = 250 A

قسمت 2. نسبت تبدیل برابر است با N1 / N2 = V1 / V2 = (2000/200) = 10

توجه کنید که می توانیم این جریان را با جریانهای بار کامل I1 و I2 از طریق V2 / V1 = 10 محاسبه کنیم

بدین ترتیب اندازه ترانسفورماتور محاسبه می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر ولتاژ در سمت اولیه بیشتر از ولتاژ در سمت ثانویه باشد ، آنگاه یک ترانسفورماتور کاهنده‌است.

اگر ولتاژ در سمت اولیه پایین تر از ولتاژ در سمت ثانویه باشد ، آنگاه ترانسفورماتور افزاینده‌است.

 

===================================

مقالات مرتبط :

امپدانس توالی صفر مثبت منفی/  محاسبات خطای الکتریکی

اتصال دلتای (مثلث ) باز ترانس : محاسبات و دیاگرام

لینک زبان اصلی مقاله:

Transformer Calculator: Find kVA, Current & Windings for 3 Phase Transformers

One thought on “محاسبات ترانسفورماتور

  1. محمدعلی میگوید:

    تبدیل برق ۲۲۰ ولت ۱۵ آمپر برق شهری به برق ۱۰۰ ولت ۲۰۰ آمپر : می خوام ترانس جوش بسازم برام محاسبه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *