مقاومت خاک و روش اندازه‌گیری مقاومت خاک

مقاومت خاک چیست ؟ - ماه صنعت انرژی

تعریف مقاومت خاک:

اندازه‌گیری مقاومت خاک در‌ برابر  جریان برق ، مقاومت خاک نامیده می‌شود. مقاومت خاک به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند ترکیب خاک ، رطوبت ، دما و غیره. به طور کلی ، خاک یکدست نیست و مقاومت آنها با عمق متفاوت است. خاک با مقاومت کم برای طراحی سیستم زمین مناسب‌است. ومقاومت خاک بر حسب اهم  یا اهم- سانتی متر اندازه‌گیری می‌شود.مقاومت خاک چیست

مقاومت خاک عمدتا به درجه حرارت آن بستگی دارد. وقتی دمای خاک بیش از 0 درجه باشد ، تأثیر آن در مقاومت خاک بسیار ناچیز‌‎است. در 0 درجه سانتی گراد آب شروع به انجماد می‌کند و مقاومت افزایش می یابد. بزرگی جریان نیز بر مقاومت خاک تأثیر می گذارد. اگر مقدار جریان دفع شده در خاک زیاد باشد ، ممکن‌است باعث خشک شدن قابل توجه خاک و افزایش مقاومت آن‌شود.

مقاومت خاک با عمق متفاوت‌است. لایه‌های پایینی خاک از رطوبت بیشتر و مقاومت کمتری برخوردار است. اگر لایه پایین حاوی لایه‌های سخت و سنگی باشد ، ممکن‌است مقاومت آنها با عمق افزایش یابد.

اندازه‌گیری مقاومت خاک

مقاومت خاک معمولاً با چهار میله یا راد اندازه‌گیری‌می‌شود. در این روش چهار میله مرتب شده در خط مستقیم با فاصله مساوی درون خاک کوبیده  می‌شوند. یک جریان مشخص بین الکترود C1 و C2 منتقل می‌شود و افت پتانسیل V در P1 و P2 اندازه‌گیری‌می‌شود. جریان I یک میدان الکتریکی توسعه می دهد که متناسب با چگالی جریان و مقاومت خاک‌است. ولتاژ V متناسب با این میدان‌است.

مقاومت خاک - ماه صنعت انرژی

مقاومت خاک چیست

مقاومت خاک متناسب با نسبت ولتاژ V و جریان I است و به صورت زیر‌است:

فرمول محاسبه مقاومت خاک

جایی که ρ مقاومت خاک و واحد آنها اهم متر‌است. S  فضای افقی بین میله ها بر حسب m و  b  عمق دفن بر حسب متر‌است.

اگر قرار است اندازه‌گیری با استفاده‌از منبع اصلی انجام شود ، باید ترانسفورماتور ایزولاسیون بین منبع اصلی و تجهیزات آزمایش متصل شود. تا اینکه نتایج وابسته به منبع ولتاژ نشود.

مقالات مرتبط:

تفاوت‌بین زمین واقعی و زمین مجازی

اجرای ارت – ارتینگ و چاه ارت

تفاوت‌بین باندیگ، گراندیگ و ارتینگ

مقاله زبان اصلی:

Soil Resistivity

One thought on “مقاومت خاک و روش اندازه‌گیری مقاومت خاک

  1. Robby Parham میگوید:

    Quick question to ask you… Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That’s right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Skype and let’s discuss what will work for your product/service. My Skype ID: live:.cid.83c9da999a4f9f

    this message was sent to your website contact form at: mahsanat.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *