مزایای موازی یا پارالل کردن ترانسفورماتور

موازی یا پارالل کردن ترانسفورماتور - ماه صنعت انرژی

موازی یا پارالل کردن ترانسفورماتور

موازی یا پارالل کردن ترانسفورماتور

پروژه های انجام شده توسط شرکت ماه صنعت در ارتباط با ترانسفورماتور را اینجا ببینید 

چرا موازی کردن ترانسفورماتور مورد نیاز‌است؟

از لحاظ اقتصادی موازی کردن چند ترانسفورماتور کوچک بهتر از ایجاد یک ترانسفورماتور با توان نامی بالا‌است. این موضوع دارای مزیت‌های زیر‌است:

1- بیشینه کردن کارایی سیستم قدرت :

به صورت کلی ترانس‌های قدرت در حالت بار کامل بهترین راندمان را خواهند داشت. اگر چند ترانس به صورت موازی به شبکه متصل شوند ، می‌توان تنها تعدادی از ترانس ها را که بار درخواستی شبکه را ایجاد می‌کنند در شبکه نگه داشت تا کاراریی سیستم افزایش داشته‌باشد. با افزایش بار ، می‌توان ترانس‌های دیگر را یک به یک در مدار اضافه کرد تا بتواند میزان انرژی درخواستی شبکه را تامین کند. به این صورت شبکه با بالاترین کارایی در مدار قرار خواهد‌گرفت.

2- بیشینه کردن قابلیت دسترسی شبکه :

با وجود ترانس‌های موازی در شبکه ، می‌واند با هدف تعمیر و نگه داشت هر کدام از ترانس‌ها را خاموش و یا روشن کرد. در این حالت ترانس‌های دیگر بدون قطعی انرژی درخواستی شبکه را به تامین خواهند کرد.

3- بیشینه کردن قابلیت اطمینان شبکه :

اگر هر کدام از ترانس‌ها به صورت موازی شروع به کار کند و در حین کار با خطا مواجه شود ، باری که توسط این ترانس تغذیه می‌شود در میان ترانس های دیگر تقسیم می‌شود و این تقسیم بار به شکلی صورت می‌گیرد که اضافه بار برای هیچ ترانسی رخ ندهد.

4- بیشینه سازی انعطاف پذیری شبکه :

همیشه شانس افزایش و یا کاهش مصرف در شبکه‌های قدرت وجود دارد. اگر پیش بینی به این صورت باشد که در آینده میزان انرژی درخواستی افزایش پیدا می‌کند ، باید دیدی بر اتصال ترانس‌های جدید در شبکه وجود داشته باشیم تا بتوانیم اضافه بار ایجاد‌شده را در شبکه تغذیه کند. به صورت متقابل اگر انرژی در آینده رو به کاهش باشد ، باید دیدی بر کاهش ترانس‌ها برای ایجاد تعادل در شبکه داشته‌باشیم.

نصب ترانسفورماتور قدرت ( نصب و راه اندازی ترانس )

شرایط موازی کردن ترانسفورماتور

اگر دو یا چند ترانس به صورت موازی متصل باشند ، برای امنیت کارایی باید شرایط زیر برپا باشد.

1- ولتاژ نامی یکسان

2- درصد امپدانس یکسان

3- پلاریته یکسان

4- توالی فاز یکسان

ولتاژ نامی یکسان :

اگر دو ترانس با ولتاژ نامی مختلف به صورت موازی با یک منبع اولیه تغذیه شود ، تفاوتی در ولتاژ ثانویه ایجاد می شود. حالا تصور کنید خروجی این دو ترانس به یک شین یکسان متصل‌شده‌است ، باعث ایجاد  جریان گردابی در ثانویه و اولیه می‌شود. از آنجایی که امپدانس داخلی ترانس پایین‌است ، یک اختلاف ولتاژ کم باعث ایجاد یک جریان گردابی بالا و تلفات اهمی بالا می‌شود.

درصد امپدانس یکسان:

جریان جاری‌شده توسط دو ترانس متناسب با MVA نامی آن‌ها‌است. همینطور جریان جاری‌شده هم با معکوس این پارامتر ارتباط دارد. بر اساس این دو جمله می‌توان گفت که این امپدانس با میزان MVA رابطه عکس دارد . به معنای دیگر درصد امپدانس و یا امپدانس پریونیت‌شده برای ترانس های موازی باید همسان باشد.

پلاریته یکسان:

اگر این موضوع در ترانس‌های موازی رعایت نشود جریان گردابی عظیمی در مدار جاری می‌شود که هیچ باری را تغذیه نمی کند. اگر جهت القای ولتاژ در دو ترانس مخالف با یکدیگر باشد در صورت اتصال انرژی یکسان ترانس دارای قطب مخالف می‌شود و این موضوع به صورت معکوس نیز برپا‌است.

توالی فاز یکسان:

توالی فازی به منظور این‌است که در هر لحظه کدام فاز به مقدار بیشینه خود خواهد رسید . این موضوع در ترانس باید یکسان باشد. در غیر این صورت در طی هر سیکل ، هر جفت فاز دارای اتصال کوتاه می‌باشد.

در هنگام موازی کردن دو ترانس شرایط فوق باید برپا شوند. البته یافتن ترانس با درصدهای امپدانس یکسان در عمل کاری سخت‌است و این دلیلی‌است که این شرط می تواند گاهی اوقات نادیده گرفته‌شود و تنها تلاش کنیم این دو پارامتر به یکدیگر نزدیک باشد.

مقالات مرتبط :

قدرت نامی ترانسفورماتور

مبانی و اصول کار ترانس

ترانسفورماتور تکفاز و کاربرد آن

راندمان ترانسفورماتور

لینک زبان اصلی مقاله :

Parallel operation of Transformers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *