در حال نمایش 5 نتیجه

سنسور دمای سوخت 

سنسور دمای سوخت : برای کارکرد هر تجهیز الکترونیکی یا مکانیکی می‌بایست برای جلوگیری از آسیب دستگاه در شرایط خاص یا به عبارتی در شرایطی که خطایی ایجادمی‌شود باید حفاظت‌هایی در سیستم تعبیه کرد. این حفاظت ها با پیشرفت الکترونیک صنعتی روز به روز در حال پیشرفته تر شدن می‌باشد , در گذشته که صنعت الکترونیک رشد امروزه را نداشت موتورهای دیزلی دارای حفاظت های مکانیکی بودند یعنی فشار روغن, دمای آب, سطح روغن, سطح آب به صورت مکانیکی و توسط فشار فنر و کنتاکت‌های باز و بسته تنظیم‌می‌شد که با پیشرفت الکترونیک جای خود را به سنسورها دادند.

توضیحات بیشتر 

این سنسور برای اندازه گیری  و انتقال این اطلاعات به ایسیو دیزل ژنراتور طراحی‌شده‌‌است تا بتواند بسته به اینکه دماتا چه میزانی‌باشد ، نسبت مخلوط هوا به سوخت را بهینه‌کند. این سنسور، دیزل را قادر می سازد تا حداکثر راندمان بر اساس دما به دست بیاید. هرچه روند احتراق بهینه‌تر باشد ، آلاینده های کمتری از طریق سیستم اگزوز خارج‌‌می‌شوند.

بایدها و نبایدها هنگام خرید :

میزان سوخت مورد نیاز برای تزریق را تعیین‌می‌کند و این اطلاعات را به ایسیو دیزل ژنراتور ارسال‌می‌کند. سوخت گرم و کم چگالی به راحتی متراکم‌می‌شود و می‌سوزد ، بنابراین سنسور دما باعث می‌شود  ایسیو  سوخت بیشتری را ارسال‌کند. اگر سوخت سرد و متراکم‌تر باشد ، برعکس این اتفاق رخ می دهد. و با این توضیحات مشخص‌می‌شود ، هنگامی که از کارمی‌افتد ، راندمان سوخت دیزل  شما شدیدا کاهش پیدامی‌کند و باید سنسور را سریعا تعویض کنید.

توضیحات تکمیلی :

این سنسور در سیستم تأمین سوخت در قسمت عقب پمپ فشار قوی قراردارد و دمای سوخت را در سیستم کم فشار اندازه گیری‌می‌کند. با کمک این سیگنال می‌توان دمای سوخت را بطور مداوم کنترل‌کرد تا از گرمای بیش از حد سیستم سوخت جلوگیری‌شود. سیستم دمای 39 درجه سانتیگراد را فرض‌می‌کند. نتیجه باعث کارکرد ناصحیح و بد موتور دیزل می‌شود.

اتصال کوتاه:

در صورت وجود اتصال کوتاه ، دمای بیش از 90 درجه سانتیگراد را فرض‌می‌کند (یعنی بالاتر از حداکثر دمای مجاز ). در این حالت ، سیستم فرض‌می‌کند که سیستم فشار قوی بیش از حد گرم شده است. موتور استاپ می‌شود یا نمی تواند استارت‌شود.

اثرات خطاها :

در هر دو حالت ، یعنی اتصال کوتاه یا یک حلقه کنترل باز ، موتور استاپ‌می‌شود یا نمی‌توان آن را راه اندازی‌کرد.

1-سنسور دمای‌سوخت ام تی یو

سنسور دمای سوخت ام تی یو - ماه صنعت انرژی

2-سنسور دمای‌سوخت پرکینز

سنسور دمای سوخت پرکینز - ماه صنعت انرژی

3-سنسور دمای سوخت کاترپیلار

سنسور دمای سوخت کاترپیلار - ماه صنعت انرژی

4-سنسور دمای سوخت کامینز

سنسور دمای سوخت کامینز - ماه صنعت انرژی

5-سنسور دمای‌سوخت ولوو

سنسور دمای سوخت ولوو - ماه صنعت انرژی