نمایش دادن همه 11 نتیجه

گاورنر GAC :

گاورنر GAC

یکی از تجهیزات مهم در سیستم قدرت می باشد و انواع مختلفی دارند. هنگامی که ژنراتور زیر بار قرار میگیرد باتوجه به مصرف کننده ای که به آن متصل شده است مقداری افت سرعت خواهد داشت که نتیجه آن افت فرکانس است و همانطور که میدانیم تغییرات فرکانس برای بار مضر می باشد به همین دلیل باید قطعه ای تغییرات سرعت را حس کرده و با تنظیم سوخت سرعت را به مقدار قبلی باز گرداند که این وسیله گاورنر نامیده می شود. به زبان ساده تر قطعه ای است که در دیزل ژنراتور جهت تثبیت سرعت و درنتیجه فرکانس استفاده می شود.

 ESD1000گاورنر ESD1000

 2100

گاورنر ESD 5400

2200

گاورنر ESD2100

2300

گاورنر ESD2300

2400

گاورنر ESD2400

5100

گاورنر 5100 ESD

5200 

5300 

گاورنر ESD 5300

5400  

گاورنر

5500

گاورنر GAC مدل 5500 ESD