در حال نمایش 11 نتیجه

گاورنر GAC 

در این صفحه قصدداریم درمورد گاورنر GAC اطلاعاتی را در اختیارتان قراردهیم . 

یکی از تجهیزات مهم در سیستم قدرت می باشد و انواع مختلفی دارند. هنگامی که ژنراتور زیر بار قرار میگیرد باتوجه به مصرف کننده ای که به آن متصل شده‌است مقداری افت سرعت خواهدداشت که نتیجه آن افت فرکانس است و همانطور که میدانیم تغییرات‌فرکانس برای بار مضرمی‌باشد به همین دلیل باید قطعه ای تغییرات سرعت را حس کرده و با تنظیم سوخت سرعت را به مقدار قبلی بازگرداند که این وسیله گاورنر نامیده‌می‌شود. به زبان ساده تر قطعه‌ای‌است که در دیزل ژنراتور جهت تثبیت سرعت و درنتیجه فرکانس استفاده‌می‌شود.

 ESD1000  2100 2200 2300 2400
5100 5200  5300  5400   5500