انواع AVR

AVR یکی از اجزای تشکیل دهنده ژنراتور می‌باشد. از نظر لغوی مخفف Alternator Voltage Regulator میباشد. ولتاژ رگولاتور ژنراتور یک وسیله الکترونیکی کوچک‌است که روی آلترناتور (ژنراتور) جهت نظارت بر خروجی برق نصب‌میگردد.

این وسیله الکترونیکی کوچک به طور خودکار ولتاژ ترمینال خروجی الکتریکی ژنراتور را در پارامترهای از پیش تنظیم‌شده استاندارد حفظ می‌کند. امروزه ولتاژ رگولاتور یا همان تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ  معمولاً برای حفظ ولتاژ ثابت خروجی در کلیه دیزل ژنراتورهای مدرن تعبیه‌شده‌است تا نقش خود را جهت اطمینان دهی از ثبات ولتاژ برق خروجی ژنراتور جهت مصرف کنندگان درون سایت به خوبی ایفاکند. بدون عملکرد صحیح ولتاژ رگولاتور ژنراتور ، خروجی ژنراتور می‌تواند بسیار متفاوت باشد و باعث ایجاد اختلال در مصرف‌کنندگان درون سایت‌شود.