نمایش 1–12 از 102 نتیجه

ارتارت کردن - ماه صنعت انرژی

earth کردن چیست ( ارتینگ الکتریکال)

فرایند انتقال فوری انرژی الکتریکی به طور مستقیم به زمین با کمک سیم با مقاومت کم به زمین را  ارت کردن‌الکتریکی‌می‌گویند.

earth الکتریکی با اتصال  بخش بدون برق تجهیزات مانند بدنه آنها  جریان تجهیزات به زمین انجام‌می‌شود.

همچنین در بعضی از استاندارد‌ها اتصال نول منبع توان به زمین را نیز ارتینگ‌می‌گویند

عمدتا از آهن گالوانیزه برای ارت کردن‌استفاده‌می‌شود.

earth کردن‌یک  مسیر جریان برای جریان  نشتی فراهم می‌کند.

جریان اتصال کوتاه تجهیزات به زمین‌می‌رود که دارای پتانسیل صفر‌است.

و این کار باعث حفاظت از سیستم و تجهیزات و جان انسان‌ها میفروشد.

اهمیت earth کردن

به دلایل زیر earth کردن ضروری‌است

  • 1- earthکردن پرنسل و افراد را از خطای اتصال کوتا محافظت‌می‌کند.
  • 2- earthکردن یک مسیر عالی برای انتقال جریان خطا به زمین ایجاد‌می‌کند حتی در صورت آسیب‌دیدن و از بین‌رفتن عایق‌ها
  • 3- earthکردن تجهیزات و پرسنل را از اضافه ولتاژ‌های خطرناک و تخلیه‌های صاعقه حفاظت می‌کند.

ارت کردن‌را می‌توان با  اتصال الکتریکی قرار‌دادن صفحات یا میله‌های رسانا درون  خاک یا زیر سطح زمین انجام‌داد.

مش earth یا الکترود مخصوص زیرزمین در زیر خاک را با یک سیم که به GI معروف‌است بیرون‌آورده و تجهیزات مناسب برای اتصال سیم‌های ارت از تجهیزات به آن را در نظر می‌گیریم.