اینورتر سه فاز توان 11 کیلووات SIEMENS

6SL3210-5BE31-1UV0 -ماه صنعت انرژی