اینورتر سه فاز توان 15 کیلووات SIEMENS

6SL3210-5BE31-5UV0-ماه صنعت انرژی