ترنسمیتر فشار ویکا 10 بار ساخت کشور لهستان – ترانسمیتر ویکا

3,500,000 تومان

ترنسمیتر فشار ویکا 10 بار-ماه صنعت انرژی