دیافراگم سیل ویکا – مدل 990.38 – Diaphragm seal

متغیرهایی در انتخاب دیافراگم سیل:

  • سیال مورد نظر
  • درجه حرارت
  • جنس لوله(فلزی یا پلاستیکی)
  • فشار جو
  • فشار سیال
  • نوع مانومترو …