دیزل ژنراتور Baudouin مدل 4M11G90/5E (90 کاوا)

دیزل ژنراتور Baudouin مدل 4M11G90/5E
ماه صنعت انرژی