روغن دیزل ژنراتور – روغن ترانس – روغن خودروهای دیزلی

ویژگی های روغن ترانسفورماتور

۱- استقامت الکتریکی بالا

۲- ضریب تلفات عایقی کم و مقاومت مخصوص زیاد

۳- ویسکوزیت کم (غلظت وچسبندگی پایین)

۴- نقطه اشتعال آن بالا باشد

۵- داشتن حالت سیالی (روانی) در درجه حرارت های پایین.

۶- تولیداسید و رسوبات کم