شماره تماس جهت خرید و مشاوره:

021-66661333

021-66661444

021-66661555

شماره تمامی پیام رسان ها جهت ارسال درخواست:

0910-8008386

روغن موتور دریایی ایرانول

لوگو ایرانول

اسکار Oscar

روغن موتور دریایی ایرانول اسکار Oscar روغن موتور دریایی سیلندر کراس هد دیزلی دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 20

شاخص گرانروی : 95

نقطه اشتعال ℃ : 240

نقطه ریزش ℃ : 9-

دانسیته در℃ 15 : 910

روغن کمپرسور – ماه صنعت انرژی

روغن هیدرولیک و کمک فنر-ماه صنعت انرژی

فایتر Fighter

روغن موتور دریایی ایرانول فایتر Fighter روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 12

شاخص گرانروی : 100

نقطه اشتعال ℃ : 212

نقطه ریزش ℃ : 18-

دانسیته در℃ 15 : 900

کایر kayer

روغن موتور دریایی ایرانول کایر kayer روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 15

شاخص گرانروی : 100

نقطه اشتعال ℃ : 235

نقطه ریزش ℃ : 15-

دانسیته در℃ 15 : 890

کورال Coral 30

روغن موتور دریایی ایرانول کورال Coral 30 روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 12

شاخص گرانروی : 100

نقطه اشتعال ℃ : 225

نقطه ریزش ℃ : 18-

دانسیته در℃ 15 : 890

کورال Coral 40

روغن موتور دریایی ایرانول کورال Coral 40 روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 15

شاخص گرانروی : 100

نقطه اشتعال ℃ : 235

نقطه ریزش ℃ : 18-

دانسیته در℃ 15 : 890

لنج Lenj 2 20W50

روغن موتور دریایی ایرانول لنج Lenj 2 20W50 روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 19

شاخص گرانروی : 125 

نقطه اشتعال ℃ : 220

نقطه ریزش ℃ : 24-

دانسیته در℃ 15 : 890

لنج Lenj 2 40

روغن موتور دریایی ایرانول لنج Lenj 2 40 روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 15

شاخص گرانروی : 90

نقطه اشتعال ℃ : 235

نقطه ریزش ℃ : 15-

دانسیته در℃ 15 : 890

لنج Lenj 2 50

روغن موتور دریایی ایرانول لنج Lenj 2 50 روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 20

شاخص گرانروی : 90

نقطه اشتعال ℃ : 240

نقطه ریزش ℃ : 9-

دانسیته در℃ 15 : 900

ماتیسا Matisa

روغن موتور دریایی ایرانول ماتیسا Matisa روغن موتور دریایی سیستم کراس هد دیزلی دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 20

شاخص گرانروی : 95

نقطه اشتعال ℃ : 240

نقطه ریزش ℃ : 9-

دانسیته در℃ 15 : 910

هنزا Henza 2

روغن موتور دریایی ایرانول هنزا Henza 2 روغن موتور دریایی ترانس پیستون دیزلی-دو زمانه که بر اساس ترکیبی از روغن پایه پارارفینیک و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • افزایش طول عمر روغن
 • جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن

گرانروی ℃100 : 15

شاخص گرانروی : 150

نقطه اشتعال ℃ : …

نقطه ریزش ℃ : 30-

دانسیته در℃ 15 : 875

فروش ضد یخ بهران دی

فروش ضد یخ بهران ایران خودرو

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن موتور دریایی ایرانول”