شماره تماس جهت خرید و مشاوره:

021-66661333

021-66661444

021-66661555

شماره تمامی پیام رسان ها جهت ارسال درخواست:

0910-8008386

روغن موتور دریایی کاسترول

کاسترول لوگو-ماه صنعت انرژی

Castol TLX Plus 203 

روغن موتور دریایی کاسترول Castol TLX Plus 203 روغن موتور دریایی ترانک پیستون کاسترول بعنوان روام کننده دیزل با کارایی بالا که بر اساس یک سیستم افزودنی منحصر بفرد برای طیف وسیعی از روغن موتور دیزلی با سرعت متوسط دارای توربو، موتورهای پیشگیرانه و نیروگاه های نیروی دریایی طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت عملکرد عالی پوشیدن
 • خاصیت عالی ضد فوم
 • مقاومت در برابر آلودگی آب

 

گرانروی ℃100 : 11.5

20 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 200<

نقطه ریزش ℃ : 6-

دانسیته در℃ 15 : 0.897

 

————————————————

Castol TLX Plus 204

روغن موتور دریایی کاسترول Castol TLX Plus 203 روغن موتور دریایی ترانک پیستون کاسترول بعنوان روام کننده دیزل با کارایی بالا که بر اساس یک سیستم افزودنی منحصر بفرد برای طیف وسیعی از روغن موتور دیزلی با سرعت متوسط دارای توربو، موتورهای پیشگیرانه و نیروگاه های نیروی دریایی طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت عملکرد عالی پوشیدن
 • خاصیت عالی ضد فوم
 • مقاومت در برابر آلودگی آب

 

گرانروی ℃100 : 14

20 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 200<

نقطه ریزش ℃ : 6-

دانسیته در℃ 15 : 0.9

 

————————————————

Castol TLX Plus 303

روغن موتور دریایی کاسترول Castol TLX Plus 203 روغن موتور دریایی ترانک پیستون کاسترول بعنوان روام کننده دیزل با کارایی بالا که بر اساس یک سیستم افزودنی منحصر بفرد برای طیف وسیعی از روغن موتور دیزلی با سرعت متوسط دارای توربو، موتورهای پیشگیرانه و نیروگاه های نیروی دریایی طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت عملکرد عالی پوشیدن
 • خاصیت عالی ضد فوم
 • مقاومت در برابر آلودگی آب

 

گرانروی ℃100 : 11.5

30 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 200<

نقطه ریزش ℃ : 6-

دانسیته در℃ 15 : 0.9

 

————————————————

Castol TLX Plus 304

روغن موتور دریایی کاسترول Castol TLX Plus 203 روغن موتور دریایی ترانک پیستون کاسترول بعنوان روام کننده دیزل با کارایی بالا که بر اساس یک سیستم افزودنی منحصر بفرد برای طیف وسیعی از روغن موتور دیزلی با سرعت متوسط دارای توربو، موتورهای پیشگیرانه و نیروگاه های نیروی دریایی طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت عملکرد عالی پوشیدن
 • خاصیت عالی ضد فوم
 • مقاومت در برابر آلودگی آب

 

گرانروی ℃100 : 14

30 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 200<

نقطه ریزش ℃ : 6-

دانسیته در℃ 15 : 0.9

————————————————

Castol TLX Plus 404

روغن موتور دریایی کاسترول Castol TLX Plus 203 روغن موتور دریایی ترانک پیستون کاسترول بعنوان روام کننده دیزل با کارایی بالا که بر اساس یک سیستم افزودنی منحصر بفرد برای طیف وسیعی از روغن موتور دیزلی با سرعت متوسط دارای توربو، موتورهای پیشگیرانه و نیروگاه های نیروی دریایی طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت عملکرد عالی پوشیدن
 • خاصیت عالی ضد فوم
 • مقاومت در برابر آلودگی آب

 

گرانروی ℃100 : 14

40 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 200<

نقطه ریزش ℃ : 6-

دانسیته در℃ 15 : 0.913

————————————————

Castol TLX Plus 504

روغن موتور دریایی کاسترول Castol TLX Plus 203 روغن موتور دریایی ترانک پیستون کاسترول بعنوان روام کننده دیزل با کارایی بالا که بر اساس یک سیستم افزودنی منحصر بفرد برای طیف وسیعی از روغن موتور دیزلی با سرعت متوسط دارای توربو، موتورهای پیشگیرانه و نیروگاه های نیروی دریایی طراحی شده است.

مزایا :

 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت عملکرد عالی پوشیدن
 • خاصیت عالی ضد فوم
 • مقاومت در برابر آلودگی آب

 

گرانروی ℃100 : 14

50 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 200<

نقطه ریزش ℃ : 6-

دانسیته در℃ 15 : 0.919

————————————————

Castrol CDX 30 

روغن موتور دریایی کاسترول Castrol CDX 30 روغن موتور دریایی سیستم کراس هد بعنوان روان کننده برتر سیستم قلیایی مناسب برای استفاده در میل لنگ دریایی با سرعت کم و همچنین برای استفاده در موتورهای دیزلی با سرعتی دریایی مدرن با رده بالا از جمله جدیدترین ها برای تولید موتورهای بی سیم یا الکترونیکی طراحی شده است.

 

مزایا :

 • مقاومت پذیری مناسب
 • خاصیت تحمل آب
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت حمل بار بالا
 • خاصیت شویندگی برای حفظ نظافت پیستون و میل لنگ

 

گرانروی ℃100 : 11.5

5.0 : BN

نقطه اشتعال ℃ : 190<

نقطه ریزش ℃ : 12-

دانسیته در℃ 15 : 0.890

————————————————

Castrol Cyltech 70

روغن موتور دریایی کاسترول Castrol Cyltech 70 روغن موتور دریایی سیلندر کراس هد کاسترول بعنوان روغن سیلندر با کارایی بالا برای استفاده در موتورهای مدرن، روغنکاری سیلندر موتورهای دوزمانه بالابر نیروی دریایی که در حال سوختن است، روانکاری موتورهای کراس هد، برای همه دریانوردان کم سرعت که بر اساس ترکیبی از مواد شوینده و ضد عفونی کننده  و مواد افزودنی فرموله شده است.

 

مزایا :

 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت شویندگی عالی
 • خاصیت پاک کنندگی عالی
 • مناسب برای طیف گسترده ای از شرایط

 

گرانروی ℃100 : 19.5

شاخص گرانروی : 70.0

نقطه اشتعال ℃ : 190<

نقطه ریزش ℃ : 9-

دانسیته در℃ 15 : 0.94

————————————————

Castrol Cyltech 80 AW

روغن موتور دریایی کاسترول Castrol Cyltech 80 AW روغن موتور دریایی سیلنرد کراس هد بعنوان یک روان کننده برتر برای موتورهای دیزلی با پایه BN 80 برای محافظت در برابر فرسایش آسترهای استوانه ای و حلقه هاس پیستونی بزرگ، موتورهای کراس هد و همچنین بویژه کشتی های در شرایط بخار طراحی شده است.این روغن برای روانکاری سیلندر موتورهای کراس هد که روی سوخت باقیمانده سولفور کار می کنند، مناسب است.

 

مزایا :

 • خاصیت ضد سایش
 • خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی
 • خاصیت ضویندگی عالی
 • خاصیت پراکندگی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی

 

گرانروی ℃100 : 19.5

شاخص گرانروی : 80

نقطه اشتعال ℃ : 190<

نقطه ریزش ℃ : 9-

دانسیته در℃ 15 : 0.933

————————————————

Castrol MHP 153

 Castrol MHP 153 روغن موتور دریایی ترانک پیستون بعنوان روان کننده هایی با کارایی بالا که بطور خاص برای موتورهای چهارزمانه تولید برق که روی سوختهای تقطیر دریانوردی کار می کنند، طراحی شده است.همچنین برای استفاده در موتورهای پیستون دریایی متوسط تا بالا مورد استفاده است.

 

مزایا :

 • خاصیت ظرفیت حمل بار بالا
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • عملکرد دنده برتر
 • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 • خاصیت ضد سایش
 • مقاومت در برابر لاک لاینر

 

گرانروی ℃100 : 13.5

شاخص گرانروی :15.0

نقطه اشتعال ℃ : 255

نقطه ریزش ℃ : 15-

دانسیته در℃ 15 : 0.895

————————————————

Castrol MHP 154

 Castrol MHP 154 روغن موتور دریایی ترانک پیستون بعنوان روان کننده هایی با کارایی بالا که بطور خاص برای موتورهای چهارزمانه تولید برق که روی سوختهای تقطیر دریانوردی کار می کنند، طراحی شده است.همچنین برای استفاده در موتورهای پیستون دریایی متوسط تا بالا مورد استفاده است.

 

مزایا :

 • خاصیت ظرفیت حمل بار بالا
 • خاصیت پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی
 • عملکرد دنده برتر
 • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 • خاصیت ضد سایش
 • مقاومت در برابر لاک لاینر

 

گرانروی ℃100 : 11.5

شاخص گرانروی :15.0

نقطه اشتعال ℃ : 215

نقطه ریزش ℃ : 15-

دانسیته در℃ 15 : 0.890

————————————————

 

روغن هیدرولیک ضد آتش بهران HFC 46

روغن هیدرولیک ضد آتش موبیل QUAKER QUINTOLUBRIC 888-68

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس MOBIL PEGASUS 705

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روغن موتور دریایی کاسترول”