اگزوز دیزل ژنراتور ولوو – فروش و تعمیر اگزوز دیزل ژنراتور VOLVO

 انواع انبار اگزوز دیزل ژنراتور 

  1. منبع اگزوز جذب‌کننده صدا
  2. انبار اگزوز صدا خفه کنراکتیو یا منعکس‌شده
  3. نباره اگزوز یا خفه کن ترکیبی