فروش لرزه گیر اگزوز دیزل ژنراتور در انواع مختلف

عوامل ایجادکننده نوسان لرزش در فرایندهای صنعتی

  • استفاده از تجهیزات صنعتی مانند پمپ بادها ، توربین ها ، کمپرسورها و …
  • جابجایی های محوری در طور خط لوله و انحرافات جریال سیال
  • افزایش و کاهش ناگهانی دما در سیستم های فرایند
  • ایجاد انبساط و انقباض در خط لوله و دستگاه ها