فروش موتوربرق تکفاز 3 کیلووات جنسیس EP3500-L

موتوربرق 3 کیلووات جنسیس EP3500-L