فیلتر های پرکینز 1104A44TG2-فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلترهای دیزل پرکینز 1104A44TG2

  • فیلتر‌روغن : 2654407   2X
  • فیلتر هوا : 26510342  /  26510323
  • فیلتر سوخت : 26560201
  • فیلتر‌آبگیر : 130306360