فیلتر های پرکینز 404A22G1 -فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلتر های دیزل ژنراتور پرکینز 404A22G1

  • فیلتر هوا : 135326206
  • فیلتر‌روغن : 140517050   2X
  • فیلتر سوخت : 265611170
  • فیلتر‌آبگیر سوخت : 130306360