فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز KTA38-G3 – فیلتر سوخت

فیلتر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلتر سوخت دیزل کامینز KTA38-G3 – فروش فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        KTA38-G3  – تعویض و فروش فیلتر