فیوزکات اوت -فیوز ترانسفورماتور- CUT OUT FUSE

کات اوت‌های توزیع معمولا سه نوع هستند:

  • کات اوت مسدود
  • کات اوت باز
  • کات اوت با المنت بدون محافظ یا (روباز)