ماژول IC-NT CT-BIO7 – ماژول افزونه ورودی/خروجی باینری و ورودی جریان هیبریدی

ماژول کومپ IC-NT CT-BIO7