موتوربرق استریم 2.5 کیلووات YMG3000X

موتوربرق استریم 2.5 کیلووات YMG3000X