موتور برق ارما 8.5 کیلووات مدل EM12800CE2

موتور برق ارما 8.5 کیلووات مدل EM12800CE2