موتور برق 2/4 کیلووات بنزینی روبین – سوبارو مدل RGX2900

موتور برق 2/4 کیلووات بنزینی سوبارو مدل RGX2900