کنتاکتور 18 آمپر 7/5 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC

کنتاکتور 18 آمپر 7/5 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 48VDC