فروش کنتاکتور 20 آمپر 7/5 کیلووات لواتو ایتالیا بوبین 220VAC

 کنتاکتور 20 آمپر لواتو ایتالیا بوبین 220VAC