فیلتر های پرکینز 4008TAG1A – فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز 4008TAG1A

  • فیلتر‌هوا : S5514
  • فیلتر‌روغن : 432909
  • فیلتر‌آبگیر : 4759205