فروش و ساخت تانکر سوخت دیزل ژنراتور + محاسبه ساخت تانکر سوخت

نکات مهم برای خرید یا ساخت تانکر سوخت

  • حجم مخزن
  •  جنس تانکر
  • ضخامت تانکر
  • پمپ تانکر
  • نوع مخزن
  • و…