شماره تماس جهت خرید و مشاوره:

021-66661333

021-66661444

021-66661555

شماره تمامی پیام رسان ها جهت ارسال درخواست:

0910-8008386

انواع بریکرهای الکترونیکی وگو ( WAGO – Electronic circuit breaker )

در این سربرگ قصد داریم به معرفی انواع بریکرهای الکترونیکی وگو (شرکت WAGO) بپردازیم و مشخصات هریک از آن ها را بررسی کنیم. 

—————-—————-

1- ( 8Channel, 24VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :1668 – 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– روشن / خاموش کردن هر تعداد کانال از طریق توالی پالس یا ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 8 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms … 100 s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm / 5.61inches         

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

2- ( 4Channel, 24VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :1664 – 787
 • شماره فنی : 011-0000 /1664 – 787 ( Specialty configuration ; +NPN signaling+)
 • شماره فنی : 054-000 /1664 – 787 ( Specialty configuration+ ; تنظیمات پیش فرض : DC 2 A; switched off)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– روشن / خاموش کردن هر تعداد کانال از طریق توالی پالس یا ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms … 100 s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches         

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

3- ( 8Channel, 24VDC, 0.5~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-006 /1668 – 787 

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 0.5 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– روشن / خاموش کردن هر تعداد کانال از طریق توالی پالس یا ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  155mV (6 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 8 x  0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …5s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ، (typ.) 1.7* Io nom  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm /  5.61inches         

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو- ماه صنعت انرژی

—————-—————-

4- ( 8Channel, 24VDC, 1~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-106 /1668-787 

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 1 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– روشن / خاموش کردن هر تعداد کانال از طریق توالی پالس یا ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  120mV (6 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 8 x 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm /  5.61inches         

وزن : 490g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

5- ( 8Channel, 24VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 054-000 /1668-787 

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 8 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 2 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm /  5.61inches         

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

6- ( 1Channel, 24VDC, 1~8A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 020-108 /2861-787 

ویژگی ها:

– جریان نامی 1 الی 8 آمپر قابل تنظیم 
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  25mV (8 A)≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 1 x 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A (قابل تنظیم)

تنظیمات پیش فرض : DC 1 A; switched off

زمان تریپ : 4ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm /  3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches         

وزن : 37g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

7- ( 8Channel, 24VDC, 1~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 080-000 /1668-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 1 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام وضعیت و اندازه گیری جریان هر کانال به طور جداگانه از طریق رابط IO-Link
– روشن/خاموش کردن هر کانال به طور جداگانه از طریق رابط IO-Link

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 8 x 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ و رابط IO-Link )

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm /  5.61inches         

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

8- ( 4Channel, 24VDC, 1~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-106 /1664-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 1 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  120mV (6 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ )

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches         

وزن : 187g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

9- ( 4Channel, 24VDC, 0.5~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-006 /1664-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 0.5 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 145mV (6 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ )

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ،  (typ.) 1.7* Io nom  

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches         

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

10- ( 4Channel, 24VDC, 3.8A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-004 /1664-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی ثابت  3.8 آمپر برای هر کانال
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال و مطابقت هر خروجی با NEC کلاس 2
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 20 … 28.8 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 20 … 28.8 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  150mV (3.8 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x  3.8 A

تنظیمات پیش فرض : DC 3.8 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …4.7s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ، 3.8A

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء:  115.5mm /  4.547inches        

وزن : 205g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

11- ( 4Channel, 24VDC, 1~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 862-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– ارتباط سیگنال ایزوله
– نظارت بر جریان و ولتاژ از طریق رابط RS-232 و LCD
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– دارای چهار خروجی سیگنال فعال برای نظارت بر عملکرد

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  140mV (6 A) & 240mV (10 A) (Input (+))≥           

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x   1 / 2 / 3 / 4 / 6 /7 / 8/ 9/ 10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

زمان تریپ : 100ms …600s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 20000μF 

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 40mm / 1.575inches

ارتفاع : 171mm / 6.732inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 163mm /  6.417inches        

وزن : 800g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

12- ( 2Channel, 24VDC, 3.8A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-004 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی ثابت  3.8 آمپر برای هر کانال
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال و مطابقت هر خروجی با NEC کلاس 2
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 20 … 28.8 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 20 … 28.8 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  125mV (3.8 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 2 x  3.8 A

تنظیمات پیش فرض : DC 3.8 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …4.7s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ، 3.8A

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches        

وزن : 200g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

13- ( 8Channel, 24VDC, 1~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :054-106 /1668-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 1 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  120mV (6 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 8 x   1 / 2 / 3 / 4 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 1 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm /  5.61inches        

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

14- ( 1Channel, 24VDC, 4A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-400 /2861-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  25mV (4 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 4 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

زمان تریپ : 4ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches        

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

15- ( 4Channel, 48VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :250-000 /1664-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 0.5 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 23000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 48 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 32 … 58 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 48 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 32 … 58 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  175mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 4 x 2/3/4/6/8/10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 23000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm / 4.547inches        

وزن : 199g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

16- ( 2Channel, 24VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1662-787
 • شماره فنی :054-000 /1662-787 (Specialty Configuration)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 2 x 2/3/4/6/8/10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /4.547inches        

وزن : 200g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

17- ( 4Channel, 24VDC, 2~12A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :1000-212 /1664-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 2 الی 12 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  240mV (12 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 4 x 2/4/6/8/10/12 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 12 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …5s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ،  (typ.) 1.7* Io nom 

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /4.547inches        

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

18- ( 1Channel, 24VDC, 2A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :000-200 /2861-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  25mV (2 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 2 A (تنظیمات ثابت)

تنظیمات پیش فرض : DC 12 A; switched on

زمان تریپ : 4ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد 

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /3.701inches        

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

19- ( 8Channel, 24VDC, 0.5~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :1054-006 /1668-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 0.5 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  155mV (6 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 8 x 0.5/1/2/3/4/6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 0.5 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …5s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 58000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ،  (typ.) 1.3* Io nom 

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm /5.61inches        

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

20- ( 8Channel, 48VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :250-000 /1668-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 8 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 23000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 48 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 32 … 58 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 8

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 8 x DC 48 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 32 … 58 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 8 x 2/3/4/6/8/10 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 23000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 42mm / 1.654inches

ارتفاع : 127mm / 5inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 142.5mm / 5.61inches        

وزن : 440g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

21- ( 2Channel, 24VDC, 1~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :000-106 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 1 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  120mV (6 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 2 x 1/2/3/4/5/6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء:  115.5mm /4.547inches        

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

22- ( 4Channel, 24VDC, 0.5~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1054-006 /1664- 787 (Specialty Configuration+)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 0.5 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 58000μF در هر کانال
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– روشن/خاموش کردن از طریق رابط ایزوله و پورت های 11 و 12

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 145mV (6 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ )

تنظیمات پیش فرض : DC 0.5 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 58000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ،  (typ.) 1.3* Io nom

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

23- ( 4Channel, 24VDC, 1~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 080-000 /1664- 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 1 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام وضعیت و اندازه گیری جریان هر کانال به طور جداگانه از طریق رابط IO-Link
– روشن/خاموش کردن هر کانال به طور جداگانه از طریق رابط IO-Link

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 200mV (10 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10A (تنظیم هر کانال ازطریق رابط IO-Link و سلکتور سوئیچ )

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

24- ( 1Channel, 24VDC, 6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-600 /2861- 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 25mV (6 A)  ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 1 x 6 A (fixed setting)

زمان تریپ : 4ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع از لبه بالاییDIN-railء: : 97.8mm / 3.85inches

عمق: 94mm /  3.701inches

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

25- ( 1Channel, 24VDC, 1A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-100 /2861- 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 25mV (6 A)  ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 1 x 1 A (fixed setting)

زمان تریپ : 4ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع از لبه بالاییDIN-railء: : 97.8mm / 3.85inches

عمق: 94mm /  3.701inches

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

26- ( 4Channel, 12VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 100-000 /1664- 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 12 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 10 … 16 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 12V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 10 … 16 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 200mV (10 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ )

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

27- ( 2Channel, 24VDC, 0.5~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی :1000-006 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 0.5 الی 6 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  145mV (6 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 2 x 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …5s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ،  (typ.) 1.7* Io nom

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /4.547inches

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

28- ( 1Channel, 24VDC, 8A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-800 /2861- 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 25mV (8 A)  ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 1 x 8 A (fixed setting)

زمان تریپ : 4ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع از لبه بالاییDIN-railء: : 97.8mm / 3.85inches

عمق: 94mm /  3.701inches

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

29- ( 4Channel, 24VDC, 1~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 860-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– ارتباط سیگنال ایزوله
– نظارت بر جریان و ولتاژ از طریق رابط RS-232 و LCD
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– دارای چهار خروجی سیگنال فعال برای نظارت بر عملکرد

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  140mV (6 A) (Input (+))≥           

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x   1 / 2 / 3 / 4 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

زمان تریپ : 100ms …600s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 20000μF 

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 40mm / 1.575inches

ارتفاع : 171mm / 6.732inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 163mm /  6.417inches        

وزن : 800g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

30- ( 4Channel, 24VDC, 1~6A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 011-106 /1664 – 787 (NPN signaling+)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 4 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت گروهی
– پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ورودی کنترل از راه دور برای تنظیم مجدد همه کانال های قطع شده

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 4

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 4 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  120mV (6 A) (Input (+))≥           

جریان نامی خروجی (Io nom) : 4 x   1 / 2 / 3 / 4/ 5 / 6 A (تنظیم هر کانال ازطریق سلکتور سوئیچ)

تنظیمات پیش فرض : DC 6 A; switched off

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF 

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches        

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

31- ( 1Channel, 24VDC, 0.5A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-050 /2861- 787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ : 50mV ≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 1 x 0.5 A (fixed setting)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع از لبه بالاییDIN-railء: : 97.8mm / 3.85inches

عمق: 94mm /  3.701inches

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

32- ( 2Channel, 48VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 250-000 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر برای هر کانال
– ظرفیت وصل کلید 23000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق ارتباط ایزوله
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

circuite breaker وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 48 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 32 … 58 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 48 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 32 … 58 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  175mV (10 A) (Input (+))≥

جریان نامی خروجی (Io nom) : 2 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms …100s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 23000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches        

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

33- ( 1Channel, 24VDC, 4A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 000-400 /3861-787 ( NEC Class 2; Signal contact)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

نکته:

این دستگاه برای استفاده در مدارهای SELV طراحی شده است.
بسته به جریان خروجی، لطفاً از حداقل مقطع هادی تایید شده استفاده کنید: 26 AWG (0.5 A); 20 AWG (4 A)

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  320mV ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 4 A

تنظیمات پیش فرض : switched off

ظرفیت وصل کلید : 7000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches

وزن : 34g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکر وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

34- ( 1Channel, 24VDC, 2A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-200 /3861-787 ( NEC Class 2; Signal contact)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

نکته:

این دستگاه برای استفاده در مدارهای SELV طراحی شده است.
بسته به جریان خروجی، لطفاً از حداقل مقطع هادی تایید شده استفاده کنید:  26AWG (0.5 A); 20 AWG (4 A)

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  160mV ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 2 A

تنظیمات پیش فرض : switched off

ظرفیت وصل کلید : 6000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

35- ( 1Channel, 24VDC, 1A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-100 /3861-787 ( NEC Class 2; Signal contact)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

نکته:

این دستگاه برای استفاده در مدارهای SELV طراحی شده است.
بسته به جریان خروجی، لطفاً از حداقل مقطع هادی تایید شده استفاده کنید:  26AWG (0.5 A); 20 AWG (4 A)

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  80mV ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 1 A

تنظیمات پیش فرض : switched off

ظرفیت وصل کلید : 6000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

36- ( 1Channel, 24VDC, 0.5A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-050 /3861-787 ( NEC Class 2; Signal contact)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

نکته:

این دستگاه برای استفاده در مدارهای SELV طراحی شده است.
بسته به جریان خروجی، لطفاً از حداقل مقطع هادی تایید شده استفاده کنید:  26AWG (0.5 A); 20 AWG (4 A)

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  40mV ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 0.5 A

تنظیمات پیش فرض : switched off

ظرفیت وصل کلید : 5000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

37- ( 1Channel, 24VDC, 0.5~4A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1020-004 /3861-787 ( NEC Class 2; Signal contact)

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 1 کانال
– سیگنال وضعیت، قابل تنظیم به صورت تک و گروهی
– امکان استفاده از منبع تغذیه استاندارد و اقتصادی
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

و همچنین،

– جلوگیری از اضافه بار منبع تغذیه به دلیل جریان هجومی کل به دلیل روشن شدن با تأخیر زمانی در طول عملیات
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور یا سوئیچ محلی
– تریپ ایمن در صورت اضافه بار و اتصال کوتاه در سمت ثانویه
– سیم‌کشی را از طریق دو خروجی ولتاژ به حداقل می‌رساند و گزینه‌های مشترک را در هر دو طرف ورودی و خروجی به حداکثر می‌رساند (به عنوان مثال، مشترک کردن ولتاژ خروجی در دستگاه‌های سری 857 و 2857)

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 1

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 1 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30 V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :    40mV (0.5 A); ≤ 80 mV (1 A); ≤ 120 mV (1.5 A); ≤ 160 mV (2 A); ≤ 200 mV (2.5 A); ≤ 240 mV (3 A); ≤ 280 mV (3.5 A); ≤ 320 mV (4 A)

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 1 x 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 A

تنظیمات پیش فرض : DC 0.5 A; switched off

ظرفیت وصل کلید : 7000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 6mm / 0.236inches

ارتفاع : 97.8mm / 3.85inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 94mm /  3.701inches

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

38- ( 2Channel, 12VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 100-000 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 50000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 12 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 10 … 16 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 12 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 10 … 16V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  200mV (10 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 2 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms … 100 s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 50000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

39- ( 2Channel, 24VDC, 2~12A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 1000-212 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 2 الی 12 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 65000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 24 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 18 … 30 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 24 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 18 … 30V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  210mV (12 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 2 x 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 A

تنظیمات پیش فرض : DC 12 A; switched on

زمان تریپ : 16ms … 5 s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 65000μF در هر کانال

محدودیت جریان : دارد ،  (typ.) 1.7* Io nom 

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches

وزن : 170g

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

—————-—————-

40- ( 2Channel, 48VDC, 2~10A) Electronic circuit breaker

 • شماره فنی : 200-000 /1662-787

ویژگی ها:

– صرفه جویی در فضا با 2 کانال
– جریان نامی 2 الی 10 آمپر قابل تنظیم
– ظرفیت وصل کلید 23000μF در هر کانال
– پیام تریپ (سیگنال گروهی) و پیام وضعیت برای هر کانال از طریق توالی پالس
– تاخیر زمانی سوئیچ کانال
– ریست کانال های تریپ شده از طریق ورودی از راه دور

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

بریکرهای الکترونیکی وگو

مشخصات فنی:

1) ورودی

ولتاژ نامی ورودی (Ui nom) : DC 48 V

محدوده ولتاژ ورودی : DC 32 … 58 V

2) خروجی 

تعداد کانال‌ها : 2

ولتاژ نامی خروجی (Uo nom) : 2 x DC 48 V

محدوده ولتاژ خروجی : DC 32 … 58V (Ue − voltage drop)

افت ولتاژ :  175mV (10 A) (Input (+)) ≥

جریان نامی خروجی: (Io nom) : 2 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A

تنظیمات پیش فرض : DC 10 A; switched on

زمان تریپ : 16ms … 100 s (Load-dependent)

ظرفیت وصل کلید : 23000μF در هر کانال

محدودیت جریان : ندارد

3) مشخصات ظاهری

عرض : 45mm / 1.772inches

ارتفاع : 90mm / 3.543inches

عمق از لبه بالاییDIN-railء: 115.5mm /  4.547inches

سایر مشخصات این محصول در جدول زیر نمایش داده شده است :

بریکرهای الکترونیکی وگو - ماه صنعت انرژی

لینک اصلی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انواع بریکرهای الکترونیکی وگو”