پمپ دستی گازوییل دیزل ژنراتور

ویژگی‌های این پمپ :

  • اجازه می دهد تا هوا از سیستم سوخت رسانی تخلیه شود.
  • موتور آسانتر و نرم تر روشن می‌شود.
  • عملکرد کارآمد سیستم سوخت را تضمین می‌کند.
  • از آسیب دیدن موتور جلوگیری می‌کند.
  • سیستم سوخت رسانی را به اندازه کافی پرمی‌کند.
  • نگهداری آن مقرون به صرفه‌است.
  • مطابق با مشخصات اصلی کارخانه ساخته شده‌است.