کارت خط شهری KX-TDA6382 پاناسونیک

ویژگی‌ها:

خطوط شهری آنالوگ

افزایش 16 خط شهری

قابلیت کالرآیدی بصورت پیشفرض

قیمت مناسب

سازگار با KX-TDA600 و KX-TDE600

مشخصه فنی: ELCOT16